برگزاری ویژه برنامه روز جهانی گرافیک

شنبه 8 اردیبهشت 1397 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

ویژه برنامه روز  جهانی گرافیک به همت انجمن علمی گرافیک و  با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی ، اساتید و دانشجویان مؤسسه آموزش عالی فردوس امسال در فضایی متفاوت برگزار شد.

 


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 rooz grafik.mp4 8 شنبه اردیبهشت 1397 دانلود

محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات