رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد: «جشنواره ملی سوغات رضوی» فرصت مناسبی برای حمایت از تولیدات ملی

پنجشنبه 23 فروردین 1397 پژوهش و فناوری
محمدرضا محبی

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد گفت: «جشنواره ملی سوغات رضوی» با شعار امسال که حمایت از تولید ملی است می‌تواند همیاری و همخوانی مناسبی داشته باشد و امیدوارم از این فرصت به خوبی استفاده شود.

دکتر تقی ابراهیمی سالاری در نشست خبری تشریح برنامه‌های دومین همایش ملی «نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی» و اولین همایش ملی « مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» در محل موسسه آموزش عالی فردوس افزود: هر دوی این همایش‌ها نگاه هویت بخشی به خراسان رضوی دارد، مسئله‌ای که می‌تواند تعلق خاطر خراسانی‌ها به مشهد را افزایش دهد.

وی  با اشاره به اینکه همایش‌ها نباید به صورت علمی و تئوریک صرف باقی بمانند زیرا نیازمند اجرایی شدن نتایج آن‌ها هستیم، بیان کرد: در دانشگاه‌ها همایش‌های زیادی برگزار و مقالات زیادی نوشته می‌شود اما مساله مهم فراموش نشدن این مقالات و استفاده از آن‌ها است تا بتوان در عمل این هویت‌بخشی را از طریق شناساندن هنر و معماری اسلامی و ایرانی به مردم خراسان و نهادهای ذی‌ربط محقق کند برای اینکه توجه مردم به هویت خود برگردد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد گفت: در همایش‌هایی از جمله «نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی» جایگاه کسانی که در حوزه علوم اجتماع و حوزه فرهنگ کار می‌کنند نباید نادیده گرفته شوند.

تقی ابراهیمی سالاری اظهار کرد: ما باید بتوانیم از این مقالات و نوشته ها پیشنهادات جدی به کمیسیون های شورای شهر دهیم تا از دل این کمیسیون‌ها مفاد قانونی بیرون بیاید و  برای پایدار و مستمر کردن این اندیشه‌ها باید شهرداری و شورای شهر را مکلف به یک سری از فعالیت‌ها کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد گفت: «جشنواره ملی سوغات رضوی» با شعار امسال که حمایت از تولید ملی است می‌تواند همیاری و همخوانی مناسبی داشته باشد و امیدوارم از این فرصت به خوبی استفاده شود.

ابراهیمی سالاری افزود: باید سیاست‌گذاری‌ کنیم تا مردم کشورهای که برای رفت و آمد به آن نیاز به ویزا نداریم بتوانند وارد مشهد شده و با این شهر بیشتر آشنا شوند.

وی عنوان کرد: باید بتوان خارج از تکلفات قانونی و بیمه سوغات مشهد را به عنوان منبعی برای ایجاد یک آورده و شغل پایدار در نظر گرفت.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد گفت: جایگاه عرضه کننده‌ها و تولیدکننده‌های سوغات در مشهد نباید نادیده گرفته شود.