مدیریت کسب و کار الکترونیک گامی موثر در جهت تحقق شعار سال

پنجشنبه 23 فروردین 1397 پژوهش و فناوری
محمدرضا محبی

سرپرست موسسه آموزش عالی فردوس گفت: اولین همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق شعار سال برگزار خواهد شد، زیرا تا اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نکند حمایت از کالای ایرانی به درستی صورت نمی‌گیرد.

دکتر هاشم جلیلی سرپرست موسسه آموزش عالی فردوس در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری ۳ همایش مدیریت و کسب و کار الکترونیک، نقش خراسان رضوی در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی و جشنواره ملی سوغات رضوی در اردیبهشت ماه امسال، افزود: تا کنون آثار خوبی به دبیرخانه هرکدام از همایش‌ها ارسال شده و بیشترین تمرکز ما بر این خواهد بود تا به مسائل علمی توجه بیشتری شود.
 

وی با بیان اینکه جشنواره ملی سوغات رضوی با همکاری آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد بیان کرد: اولین همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق شعار سال برگزار خواهد شد، زیرا تا اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نکند حمایت از کالای ایرانی به درستی صورت نمی‌گیرد.

سرپرست موسسه آموزش عالی فردوس با تاکید بر این که برای عملی کردن بسیاری از فعالیت‌ها باید علم آن را به کار ببریم، گفت:امسال شهرداری مشهد از دانشجو‌یان در زمینه طراحی و ساخت المان‌های نوروزی استفاده کرد و موفق هم شد بنابراین انتظار داریم تا همه سازمان‌ها در این زمینه کمک کنند و هم چنین نباید از نقش خبرنگاران در اطلاع رسانی این امرغافل شد.