نشست خبری "دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی"

چهارشنبه 22 فروردین 1397 پژوهش و فناوری
محمدرضا محبی

نشست خبری "دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی" ، "اولین همایش ملی مدیریت و کسب  وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی " و " جشنواره ملی سوغات رضوی" با حضور اصحاب رسانه در مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد.