نخستین جلسه ریاست و کارکنان مؤسسه در سال جدید

پنجشنبه 16 فروردین 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
محمدرضا محبی

نخستین جلسه ریاست و کارکنان مؤسسه در سال جدید امروز در سالن جلسات مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد.

در این جلسه دکتر جلیلی ریاست محترم مؤسسه ضمن تبریک سال جدید  خواستار ادامه روند همدلی و مشارکت در فضای دانشگاه شد.

در ادامه این جلسه معاونان و کارشناسان بخش های مختلف به بیان بخشی از فعالیت های انجام شده در حوزه مربوطه خود در سال گذشته و پیشنهاداتی  در خصوص راهکارهای ارتقاء سطح  آموزشی و پژوهشی مؤسسه در سال جدید  پرداختند.