گزارش صداوسیمای خراسان رضوی از پروژه نقاشی دیواری میدان فردوسی

سه شنبه 14 فروردین 1397 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 گزارش صداوسیما از نقاشی دیواری.mp4 14 سه شنبه فروردین 1397 دانلود

محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات