مرکز مشاوره مؤسسه

مواجهه با مسائل مختلف زندگی اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی، حقوقی و غیره اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، ‌اضطراب، استیصال و درماندگی است. همه به تجربه دریافته‌ایم که به تنهایی قادر به اداره همه مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکلات از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره‌مند شویم، لیکن کمک تخصصی، حل بهتر و سریع‌تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می‌سازد. ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی، به دلیل تغییرات عمده‌ای که در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد به وجود می‌‌آورد، استرس‌ زا است و گاهی به دلیل عدم دسترسی به منابع حمایتی مطمئن، موجب ایجاد بحران‌هایی برای دانشجو می‌شود مرکز مشاوره دانشگاه با توجه به ضرورت‌های فوق و به منظور کمک به دانشجویان جهت اداره و مدیریت مسائل عمده دوران زندگی دانشجویی تاسیس گردیده و خدمات متعددی را در زمینه‌های مختلف ارائه می‌کند.

 

ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی

تیم تخصصی مرکز مشاوره مؤسسه آموزش عالی فردوس با ارائه خدمات شامل مشاوره خانواده و ازدواج، ‌ مشاوره تحصیلی، مددکار، ‌ روان سنج و مشاوره مذهبی است. متخصصان این مرکز به شیوه‌های گوناگونی خدمات درمانی ارائه می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از: مشاوره حضوری و مشاوره الکترونیکی. این خدمات در روزهای هفته مطابق جدول زیر در مرکز مشاوره مؤسسه واقع در ساختمان آموزشی، طبقه سوم، سمت چپ انتهای راهرو  ارائه می‌شود.


دانشجویان گرامی می توانند جهت ارتباط با مرکز مشاوره به حوزه دانشجویی و فرهنگی یا دفتر مشاوره مؤسسه مراجعه نمایند و با دریافت نوبت از خدوات آن بهره مند شوند.