دبیرخانه دائمی همایش ها و مسابقات علمی با مشارکت معاونت آموزشی

 

  • همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی بارویکرد اقتصاد مقاومتی با مشارکت انجمن علمی مدیریت دانش ایران

لینک وب سایت:   http://www.ferdowsconferences.ir/modiriat96/fa/home

لینک کانال تلگرام:  https://t.me/FerdowsAC1

 

  • دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنرو معماری ایرانی-اسلامی 

لینک وب سایت:    http://www.ferdowsconferences.ir/naghshkhorasan96/fa/home

لینک کانال تلگرام:   https://t.me/FerdowsAC2