سیستم آموزشی
گردش مکاتبات
پست الکترونیک
کتابخانه مرکزی
مدیریت کلاسها
دانش آموختگان
طراح سایت

طراح سایت

پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1396 ساعت 09:43

ویژه برنامه بزرگداشت هفته معلم

«ویژه برنامه بزرگداشت هفته معلم»
قابل توجه دانشجویان ورودی مهرماه 1394

 

 

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان عزیزی که این مؤسسه را برای ادامه تحصیل انتخاب نموده اند، بدینوسیله شهریه ثابت و متغیر طبق جدول زیر به اطلاع می رسد:

 

 

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه دروس تخصصی

شهریه دروس پایه نظری

شهریه دروس عمومی

شهریه ثابت

گروه آموزشی

720،000

220،000

273،000

259،000

172،500

3،600،000

 

علوم انسانی

 

720،000

260،000

320،000

259،000

172،500

4،530،000

 

فنی مهندسی

 

720،000

260،000

320،000

259،000

172،500

3،900،000

 

هنر

 

کلیه مبالغ به ريال می باشد.

 

 

«امور مالی مؤسسه آموزش عالی فردوس»

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

شقایق فریاد

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته : معماری دانشگاه :گیلان سال 91 معدل 16.70

فارغ التحصیل کارشناسی رشته : معماری دانشگاه :آزاد اسلامی مشهد سال 89

 


 

سوابق علمی:

_

سوابق پژوهشی:

 

شقایق فریاد،(1394)،ویژگی معماری بومی ایران در فرایند معماری پایدار، همایش ملی توسعه پایدار ملی،شهرک فن آوری همدان ،همدان.

شقایق فریاد،(1395)،جایگاه اقلیم در شکل گیری معماری پایدار، اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار،دانشگاه تبریز،تبریز.

شقایق فریاد،(1395)،بررسی معماری سبز در فرآیند معماری پایدار، اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار،دانشگاه تبریز،تبریز.

 

 


 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

 

ویژگی معماری بومی ایران در فرایند معماری پایدار، همایش ملی توسعه پایدار ملی،شهرک فن آوری همدان ،همدان اسفند 94.

جایگاه اقلیم در شکل گیری معماری پایدار، اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار،تبریز،اردیبهشت 95.

بررسی معماری سبز در فرآیند معماری پایدار، اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار،تبریز،اردیبهشت 95.

 

 

 


 

سخنرانی:

 

سوابق آموزشی:

 

نام دانشگاه / موسسه

نام درس

موسسه آموزش عالی فردوس

مقدمات طراحی

موسسه آموزش عالی توس

 

 


 

سوابق اجرایی:

 

عضو کمیته اجرایی برگزار کننده اولین همایش کشوری گرامیداشت معمار،مشهد،اردیبهشت 87

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

وحید حسین زاده

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پیوسته رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد سال 86 معدل 16.59

 


 

سوابق علمی:

کسب جایزه معماری بنیاد میرمیران و انجمن مفاخر معماری ایران به عنوان پایان نامه برتر کشوری(1387)

عضو هیات رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

 


 

سوابق پژوهشی:

پژوهشگر برگزیده سالانه علمی پژوهشی استان خراسان رضوی(1390)

 


 

مقالات:

علمی ترویجی:

حسین زاده، وحید(1390): بررسي راهكارهاي كالبدي- محيطي در طراحي معماري پايدار، فصلنامه فناورهای نوین ساختمان،شماره ششم

علمی تخصصی:

حسین زاده، وحید(1381):برجهاي مركز تجارت جهاني، فصلنامه تخصصی عمران و معماری عمارت،دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد،شماره دوم و سوم

حسین زاده، وحید(1382): بررسي ساختاري موزه هنر ميلواكي ، فصلنامه تخصصی عمران و معماری عمارت،دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد،شماره چهارم

حسین زاده، وحید(1383): ادبيات طراحي شهري ، فصلنامه تخصصی عمران و معماری عمارت،دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد،شماره پنجم

 


 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

حسین زاده، وحید(1389): احياي فضاهاي گمشده در جهت استحكام بخشي بافتهاي فرسوده شهري، دومين همايش بهسازی و بازآفريني بافتهای فرسوده شهري،سازمان عمران و بهسازی شهری،شیراز

حسین زاده، وحید(1389): سبكها و گرايشها در معماري معاصر ايران در دوره انقلاب اسلامي، همايش ملي معماری و شهرسازی معاصر ایران ،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز

حسین زاده، وحید(1390): بکارگیری الگوها و مفاهیم معماری اسلامی ایرانی درآثار معماری معاصر ایران، همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان،وزارت راه و شهرسازی،مشهد

حسین زاده، وحید(1390): بررسي راهكارهاي كالبدي- محيطي در طراحي معماري پايدار، همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان،وزارت راه و شهرسازی،مشهد

حسین زاده، وحید(1390): لزوم دستیابی به معماری پایدار با ارائه مقررات بومی ساختمان، نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان،گرگان

حسین زاده، وحید(1390): رهیافتی برشناخت مفاهیم بنیادین معماری اسلامی ایرانی و بکارگیری آن در فضاهای کالبدی معاصر، همایش هنر اسلامی بیرجند،دانشگاه هنر بیرجند،بیرجند

حسین زاده، وحید(1390): نقش گردشگری در توسعه پایدار شهرها، اولین کنفرانس ملي اقتصاد شهری ایران،شهرداری مشهد،مشهد

حسین زاده، وحید(1390): بازشناسی روند پیدایش و تحولات معماری مسکونی در دوره قاجار،نخستین همایش ملی مسکن ایرانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،شیراز

حسین زاده، وحید(1391) : بازآفرینی مفهوم محله در شهر پایدار ( با نگرش نوزایی شهری)، همایش بین المللی طراحی شهری از تئوری تا عمل،دانشگاه یورک انگلستان،سنندج

حسین زاده، وحید(1391) : شناخت فضای عمومی شهری با استناد به آرای منتقدان معاصر، همایش بین المللی طراحی شهری از تئوری تا عمل،دانشگاه یورک انگلستان،سنندج

حسین زاده، وحید(1391) : نقش شهرسازی جدید در توسعه پایدار و جايگاه آن در ارتقاء کيفيت زندگی شهری، همایش بین المللی طراحی شهری از تئوری تا عمل،دانشگاه یورک انگلستان،سنندج

حسین زاده، وحید(1392): بهره گیری از الگوها و مفاهیم معماری اسلامی ایرانی در آثار معماری معاصر ایران، همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران،سازمان نظام مهندسی ساختمان ،کرج

حسین زاده، وحید(1392) :شناخت مبانی ماندگاری اقلیمی خانه های ایرانی، کنفرانس ملی بنای ماندگار ،شهرداری مشهد،مشهد

حسین زاده، وحید(1394): نقش طراحی در افزایش امنیت اجتماعی در فضای شهری، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی،دانشگاه پیام نور ،رشت

حسین زاده، وحید(1394):بررسی تاثیر اقلیم در معماری مساجد تیموری،همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی،موسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد

 


 

سخنرانی:

سبكها و گرايشها در معماري معاصر ايران در دوره انقلاب اسلامي، همايش ملي معماری و شهرسازی معاصر ایران ،شیراز،فروردین 1389

بررسي راهكارهاي كالبدي- محيطي در طراحي معماري پايدار، همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان ،مشهد،تیرماه 1390

لزوم دستیابی به معماری پایدار با ارائه مقررات بومی ساختمان، نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان،اردیبهشت 1390

بررسی زمینه ها و آثار معماری معاصر ایران در سه دهه اخیر، همایش علمی پژوهشی معماری معاصر،نیشابور،آبانماه 1390

 


 

تالیف:

حسین زاده ،وحید ،معماری و معماران معاصر ایران(در دست چاپ)

 


 

داوری:

داور و عضو هیات علمی اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار،مشهد ،1392

داور علمی و مسوول پانل همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار،مشهد،1393

دبیر علمی فصلنامه عمارت (علمي تخصصی عمران و معماري)،1382

 


 

سوابق آموزشی:

 

عنوان درس

نام دانشگاه/ موسسه

طراحی معماری 2،طراحی معماری 3، طراحی معماری 4، طراحی معماری 5 ، آشنایی با معماری معاصر، مبانی نظری معماری ، رساله نهایی کارشناسی، پرسپکتیو، درک و بیان معماری 1 و2

موسسه آموزش عالی فردوس مشهد

درك و بيان محيط ،طراحي معماري 4

موسسه آموزش عالي خيام

طراحی معماری 2 ، طراحی معماری4،تمرینهای معماری،مبانی معماری،آشنایی با طراحی معماری

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

آشنايي با معماري جهان، درك و بيان معماري 1، عناصر و جزييات ساختماني، طرح نهایی

آموزش عالي سما واحد نيشابور

ساخت و ارائه 3(نقد فضا)،

ساخت و ارائه 1، تاریخ معماری

دانشگاه جامع علمي كاربردي شهرداريها

 


 

راهنمایی تعداد 24 پایان نامه در مقطع کارشناسی در رشته معماری با عنوان طرح نهایی

 


 

سوابق اجرایی ( نمایشگاهی برای گروه هنر و معماری):

مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی فردوس مشهد91-92

کارشناس شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد،86 – 90

مدیر عامل شرکت انبوه سازی معاصر( اجرای 100 هزار متر مربع پروژه های مسکونی و ....)

رییس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پاژ (84-94)

کارشناس پایه 2 معماری در طراحی ،نظارت و اجرای معماری از وزارت راه و شهرسازی

عضو هیات رئیسه گروه تخصصی معماری نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

عضو اصلی کمیسیون انرژی و محیط زیست نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي،1391

عضو اصلی کمیته نظام پیشنهادات نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي،91-94

عضو انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی

عضو انجمن مهندسان معمار خراسان رضوی

عضو هیات اجرایی اولین جشنواره انتخاب بنای برتر،مشهد،1390

عضو اجرایی همایش مبحث 19،مشهد،1389

عضو کمیته اجرایی اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار،مشهد ،1392

 

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

سمانه نوفرستی

مشخصات فردی:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر/نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد سال 88 معدل16.95

فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر/نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد سال 85


 

 

  1. سوابق علمی:

_


 

  1. سوابق پژوهشی:

 

نام نویسندگان (سال برگزاری کنفرانس) نام مقاله، عنوان کنفرانس، موسسه حمایت کننده، شهر محل برگزاری

  1. سمانه نوفرستی، قمرناز تدین تبریزی-اردیبهشت 88- کاربرد اتوماتای سلولی در شبیه سازی انتشار آتش- سومین همایش منطقه ای موسسه آموزش عالی خاوران با عنوان نگرش های نو به کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت- مشهد.
  2. سمانه نوفرستی، قمرناز تدین تبریزی-اردیبهشت 88- کاربرد اتوماتای سلولی برای ایجاد شناسنده الگوی مبتنی بر حافظه انجمنی- سومین همایش منطقه ای موسسه آموزش عالی خاوران با عنوان نگرش های نو به کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت- مشهد.
  3. سمانه نوفرستی، قمرناز تدین تبریزی-اردیبهشت 89- تطبیق دنباله های DNA با استفاده از الگوریتم ژنتیک- همایش ملی موسسه آموزش عالی خاوران با عنوان فناوری های نوین در علوم مهندسی- مشهد.

 


 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

 

علمی :

داور و مسئول پنل همایش ملی کامپیوتر و پژوهش های نیاز محور ، با عنوان 10 th SASTech آذر 94- مشهد

 


 

 

  1. سوابق آموزشی:

 

نام دانشگاه/موسسه

نام درس

موسسه آموزش عالی فردوس

معماری کامپیوتر، برنامه نویسی پیشرفته 1، برنامه نویسی پیشرفته2، ساختمان داده ها، سخت افزار، سیستم عامل، کارگاه سیستم عامل

موسسه آموزش عالی خاوران

معماری کامپیوتر، کامپایلر، طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی، برنامه نویسی ، ساختمان گسسته، ریاضی گسسته، کارگاه برنامه نویسی

دانشگاه پیام نور چناران

مدار منطقی ، معماری کامپیوتر ، سیستم عامل، پایگاه داده ها،آزمایشگاه پایگاه داده ، آزمایشگاه کامپیوتر

مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد

ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، ریاضی علم کامپیوتر1، برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر، سیستم عامل، مدار منطقی،پایگاه داده ها

مرکز علمی کاربردی علمی صنعتی خراسان رضوی

ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، پایگاه داده ها، برنامه نویسی شی گرا

مرکز علمی کاربردی مخابرات خراسان رضوی

طراحی الگوریتم، برنامه نویسی شی گرا، مدل ها و استاندادردهای امنیت، سرویس دهنده اینترنتی، نرم افزارهای کاربردی، فن آوری اطلاعات

موسسه آموزش عالی حکیم توس

سیستم عامل، برنامه سازی پیشرفته1، برنامه سازی پیشرفته2،مبانی الکترونیک، ذخیره و بازیابی اطلاعات

آموزشکده فنی و حرفه ای سما مشهد

سخت افزار،پایگاه داده ها،برنامه نویسی پیشرفته1،برنامه نویسی پیشرفته 2، مبانی کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر در حسابداری، کاربرد کامپیوتر در تربیت بدنی

موسسه آموزش عالی سناباد چناران

سیستم عامل2، کارگاه سیستم عامل2،کاربرد کامپیوتر در حسابداری2

موسسه آموزش عالی شاندیز

مبانی مهندسی نرم افزار

دانشگاه امام رضا(ع)

آزمایشگاه کامپیوتر

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 11:02

حسین سلامی

سوابق تحصیلی:

 

 

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر-نرم افزار دانشگاه فردوسی سال 90 معدل 18.08

فارغ التحصیل کارشناسی رشته کامپیوتر-نرم افزار دانشگاه خیام سال 86 معدل 18.10


 

  1. سوابق علمی:

دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی


 

  1. سوابق پژوهشی:

 

2-1- مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

1. Efficient Scheduling of Task Graphs to Multiprocessors Using a Combination of Modified Simulated Annealing and List based Scheduling, Third International Symposium on Intelligent Information Technology and Security Informatics, China, 2010, pp: 350-354.

 

2. Improving Cluster Computing Performance Based on Job Futurity Prediction, 3rd International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering, China, 2010, pp: 303-307.

 

3. JSM: Job Submission Manager for Large-Scale Distributed Systems based on Game Theory, The 3rd International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering, China, 2010, pp: 549-553.

 

4. HOCE: A New Hotspot Detection Algorithm for Overcommitable Cloud Infrastructures, International Conference on Computer and Computational Intelligence, China, 2010, PP: 420-424.

 

5.حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتمهای ژنتيک با تابع ارزیاب جدید، دومين کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپيوتر، خردادماه 1395، کرمانشاه.

 

6.دسته بندی و بازیابی تصویر با استفاده از بهینه سازی شبکه عصبی با کوپلاژ پالسی، دومين کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپيوتر، خردادماه 1395، کرمانشاه.

 

7.بهینه سازی درخت تصمیم با استفاده از الگوریتم های نیوبیز و نزدیک ترین همسایه، دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشند (محاسبات نرم) درعلوم و صنایع، اردیبهشت 95، قوچان.

 

8.یک سیستم پیشنهاد دهنده فازی برمبنای ترکیب تکنیک های فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر کاربر و مبتنی بر نمونه، دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشند (محاسبات نرم) درعلوم و صنایع، اردیبهشت 95، قوچان.

 

9.انتخاب ویژگی بهینه با استفاده از تکامل تفاضلی برای تشخیص موثر سرطان سینه، دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشند (محاسبات نرم) درعلوم و صنایع، اردیبهشت 95، قوچان.

 

10.ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک های مفهومی پرتکرار از شبکه های اجتماعی، اولین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت 95، تهران.


 

2-2- تالیف:

(ترجمه) حمیدطباطبایی-سیدکاظم شکفته-حسین سلامی، زمانبندی وظایف در سیستم های موازی، 94،سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،چاپ اول،978-964-10-3315-8


 

سوابق آموزشی:

 

نام دانشگاه/موسسه

نام درس

موسسه ی آموزش عالی خیام

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

موسسه ی آموزش عالی فردوس

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی، مهندسی نرم افزار، مبانی مهندسی نرم افزار ، طراحی سیستم های شیء گرا، برنامه سازی سیستم، کارگاه شبکه های کامپیوتری، برنامه سازی پیشرفته، زبان ماشین و اسمبلی، پایگاه داده ها، ساختمان داده ها

موسسه ی آموزش عالی شاندیز

برنامه سازی مقدماتی، برنامه سازی پیشرفته، ساختمان داده ها

 

 

  1. سوابق اجرایی (و نمایشگاهی برای گروه هنر و معماری)

_

 

آمار بازدید

5.png4.png4.png8.png3.png
امروز78
دیروز536
این هفته3058
این ماه9522
کل54483

  • آی پی: 54.92.158.65
پنج شنبه, 30 شهریور 1396 07:34