فروردین ماه ۱۳۹۶ ۰۸ سه شنبه

فا | en

اطلاعیه شهریه نیمسال دوم 96 - 95
      بسمه تعالی     قابل توجه دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی فردوس   با توجه به شروع انتخاب واحد تحت وب برای نیمسال دوم 96-95 از تاریخ 95/11/7  لغایت   95/11/14 لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.   میزان ونحوه پرداخت شهریه طبق جدول ذیل اعلام میگردد.خواهشمند است دانشجویان عزیز طوری برنامه ریزی ...
حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان مؤسسه فردوس در راهپیمایی 22 بهمن

حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان مؤسسه فردوس در راهپیمایی 22 بهمن

کسب مقام دوم مسابقات فوتسال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

کسب مقام دوم مسابقات فوتسال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

کسب مقام دوم مسابقات والیبال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

کسب مقام دوم مسابقات والیبال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

title ?>

آیین نامه های مالی

تعداد بازدیدها: ( 2834 )

1- موسسات باید شهریه متغیر دانشجویانی را که در اول نیمسال تحصیلی قبل از اتمام مهلت حذف و اضافه ازتحصیل منصرف شوند به آنها مسترد کنند ولی میتوانند شهریه ثابت و متغیر یک نیمسال تحصیلی را از دانشجویان که بعد از مهلت مذکور انصراف از تحصیل دهند اخذ نماید. بخشنامه(27/6/78-2454/1/24)

 

2- دانشجویان مهمان شهریه ثابت و متغیر را به موسسه یا دانشگاه مبدا و فقط شهریه متغیر را به موسسه یا دانشگاه مقصد میپردازند. بخشنامه(10/7/89-18503/و20/3/92-41/3/88441)

 

3- موسسه مبدا میتواند از دانشجویان متقاضی انتقال شهریه ثابت و متغیر (تا سقف   16 واحد) یک نیمسال تحصیلی را اخذ نماید.  بخشنامه (27/6/78-2454/1/24)

 

4- چنانچه قبولی دانشجویی را سازمان سنجش آموزش کشور منتفی اعلام کند شهریه ثابت و متغیر آن نیمسال باید به دانشجو مسترد گردد. بخشنامه(27/6/78-2454/1/24)

 

5- موسسات می توانند در صورت موافقت باتقاضای مرخصی تحصیلی دانشجو در هر نیمسال شهریه ثابت آن نیمسال را اخذ نماید. بخشنامه(27/6/78-2454/1/24)

 

6- در صورت حذف اضطراری هر درس شهریه متغیر آن مسترد نمیگردد. بخشنامه(27/6/78-2454/1/24)

 

7- شهریه ثابت ترم تابستانی 50%شهریه ثابت تعیین شده برای هر نیمسال تحصیلی است. بخشنامه(27/6/78-2454/1/24)

 

8- موسسات برای قبولی دروس گذرانده شده دانشجویان انتقال یافته به موسسه مذکور میتوانند در ازاء هر واحد درسی پذیرفته شده حداکثر 5% شهریه ثابت را دریافت نماید. بخشنامه (27/6/78-2454/1/24)

 

9- معافیت شهریه برای دانشجویان شاهد و ایثارگر طبق بخشنامه 145244/ت/49579/ه مورخ 6/9/92 هیئت وزیران

 

10- سنوات مجاز برای دانشجویان شاهد و ایثارگر و شرایط مشروطی طی بخشنامه 23406/820/12020 مورخ 26/10/1390

 

11- سرانه فرهنگی طبق بخشنامه 65501/975/4/2 مورخ 29/4/92 و 83600-21376/4/م مورخ 15/5/93