رویداد ها

8

آذر

سه شنبه 23 آبان 1396
رویداد

راه اندازی سامانه تسویه حساب الکترونیکی

سامانه تسویه حساب الکترونیکی به صورت آزمایشی دز تاریخ 1396/09/08 راه اندازی می شود و در پورتال قابل دسترسی ...


27

مهر

سه شنبه 2 آبان 1396
رویداد

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود در سالن اجتماعات موسسه برگزار می ...