دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی به میزبانی مؤسسه آموزش عالی فردوس

دوشنبه 9 بهمن 1396 رویداد
محمدرضا محبی

19

اردیبهشت

دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی به میزبانی مؤسسه آموزش عالی فردوس روزهای 19 و 20 اردیبهشت ماه در مشهد برگزار می‌شود.