سیستم آموزشی
گردش مکاتبات
پست الکترونیک
کتابخانه مرکزی
مدیریت کلاسها
دانش آموختگان
NULL string(55) "برنامه امتحانات نیمسال دوم 95-94" string(47) "برنامه ژوژمان گروه معماری" string(87) "برنامه ژوژمان ترم دوم 94-95 مؤسسه آموزش عالی فردوس" string(54) "اولویت های پژوهشی گروه معماری" string(98) "قابل توجه دانشجویان طرح نهایی معماری و پروژه کارآموزی" string(47) "برنامه ژوژمان گروه معماری" string(90) "اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت ورودی 94 (فنی و حرفه ای)" string(82) "جلسه دفاع دانشجویان گروه معماری در مهر ماه 1394" string(30) "طرح نهایی معماری" string(38) "کارآموزی گروه معماری" string(64) "اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت ورودی 94" string(81) "تاریخ ثبت نام ورودی جدید مقطع کاردانی پیوسته" string(39) "طرح نهایی گروه معماری" string(90) "زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول95-94 به تفکیک ورودی"
اطلاعیه‌های آموزش

اطلاعیه‌های آموزش (30)

دوشنبه, 24 خرداد 1395 ساعت 09:08
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 09:08
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

 

برنامه ژوژمان گروه معماری

تاریخ

ساعت برگزاری

شماره کارگاه

عنوان درس

استاد

هیأت ژوری

95/4/12

8

107

طرح معماری 4

مهندس حسنقلی نژاد

مهندس خاکسار- مهندس طلایی

8

106 و 105

طرح معماری 4

مهندس خاکسار

مهندس فریاد- مهندس حسنقلی نژاد

8

208 و 207

طرح معماری 1

مهندس فریاد

مهندس طلایی- مهندس خاکسار

8

202 و201

طرح معماری 1

مهندس طلایی

مهندس فریاد- مهندس حسنقلی نژاد

8

101

طرح معماری 2

مهندس باغبان

مهندس خاکسار- مهندس حسنقلی نژاد

8

206

مقدمات طرح معماری 2

مهندس حمیدی نیا

مهندس فریاد- مهندس طلایی

 

 

 

برنامه ژوژمان گروه معماری

تاریخ

ساعت برگزاری

شماره کارگاه

عنوان درس

استاد

هیأت ژوری

95/4/13

8

106

تمرین معماری 1

مهندس علوی سبزواری

مهندس زحمتی- مهندس قاسمی

8

107

تمرین معماری 1

مهندس زحمتی

مهندس علوی- مهندس قاسمی

8

201

تمرین معماری 2

مهندس میرزایی

مهندس مینویی- مهندس قاسمی

8

206

طرح معماری 1

مهندس علوی سبزواری

مهندس مینویی- مهندس نظری

8

207

طرح معماری 1

مهندس مینویی

مهندس علوی- مهندس نظری

8

208

طرح معماری 1

مهندس نظری

مهندس مینویی- مهندس علوی

 

 

 

برنامه ژوژمان گروه معماری

تاریخ

ساعت برگزاری

شماره کارگاه

عنوان درس

استاد

هیأت ژوری

95/4/14

8

106

مقدمات طرح معماری 1

مهندس فریاد

مهندس شجاعیان-مهندس حق پرست

8

107

مقدمات طرح معماری 1

مهندس شجاعیان-مهندس حق پرست

مهندس فریاد- مهندس حسین زاده

8

206

بیان معماری 2

مهندس حمیدی نیا

مهندس تقی خواه- مهندس دری گیو

8

207

بیان معماری 2

مهندس تقی خواه

مهندس حمیدی نیا- مهندس دری گیو

8

208

درک و بیان معماری 1

مهندس دری گیو

مهندس حمیدی نیا- مهندس تقی خواه

8

202 و 201

طرح معماری 5

مهندس حسین زاده

مهندس فریاد- مهندس شجاعیان

 

 

 

 

 

 

برنامه ژوژمان گروه معماری

تاریخ

ساعت برگزاری

شماره کارگاه

عنوان درس

استاد

هیأت ژوری

95/4/15

8

201

برداشت از بناهای تاریخی

مهندس آدینه

مهندس وحدت- مهندس حسنقلی نژاد

8

206

طرح معماری 3

مهندس وحدت

مهندس حسنقلی نژاد- مهندس تقی خواه

8

207

طرح معماری 3

مهندس حسنقلی نژاد

مهندس تقی خواه- مهندس وحدت

8

208

طرح معماری 3

مهندس تقی خواه

مهندس وحدت- مهندس حسنقلی نژاد

8

106 و 105

درک و بیان معماری 2

مهندس سراجی

مهندس نظری- مهندس تقی خواه

8

107

درک و بیان معماری 2

مهندس نظری

مهندس سراجی- مهندس تقی خواه

 

 

 

 

نکات قابل توجه کلیه دانشجویان گروه معماری جهت تحویل نهایی

1- دانشجویان لازم است همراه کارهای تحویلی کاربرگ مربوط به ژوژمان را از سایت (گروه معماری- فرم- کاربرگ ژوژمان) دریافت نموده و همراه با موارد تحویلی در محل نصب کارها روی میز مربوط به خود بچسبانند.

2- دانشجویان لازم است کارها را تا ساعت 8:30 در محل مورد نظر نصب و یا تحویل دهند.

3- ساعت 9 درب کارگاه ها بسته می شود و دیگر کاری تحویل گرفته نمی شود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد. لذا لازم است دانشجویان برنامه ریزی نموده و در زمان تعیین شده در محل حضور داشته باشند.

5- ساعت 14 همان روز دانشجویان می توانند کارهای خودرا تحویل بگیرند.

6- در صورتی که دانشجویان جهت دریافت کارهای تحویلیشان اقدام ننمایند دانشگاه مسئولیتی جهت نگهداری آن ها نداشته و کارها منهدم می گردد.

 

 


 

علی آدینه/ مدیرگروه معماری

 

یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 09:08
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
یکشنبه, 09 اسفند 1394 ساعت 09:08
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
سه شنبه, 27 بهمن 1394 ساعت 09:08
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

قابل توجه دانشجویان طرح نهایی معماری آماده دفاع

 

آخرین مهلت تحویل فرم تأیید طرح نهایی جهت دفاع؛ بازه زمانی 94/12/8 الی 94/12/14 می باشد. مراحل تحویل شامل؛ مراجعه به دبیر کمیته طرح نهایی جناب مهندس حسین زاده و پس از اخذ تأیید آمادگی جهت دفاع؛ تحویل برگه تأییدیه به مدیر گروه و گرفتن تاریخ دفاع می باشد. چنانچه دانشجویان در بازه زمانی گفته شده مراجعه ننمایند عواقب آن به عهده خود دانشجو بوده و ملزم به اخذ مجدد واحد طرح نهایی می باشند.

 

 

قابل توجه دانشجویانی دارای واحد طرح نهایی گروه معماری

 

گاه شمار دانشجویان مشمول طرح نهایی

جلسه توجیهی طرح نهایی و کارگاه پروپوزال نویسی جهت تکمیل فرم طرح نهایی و نحوه انتخاب استاد

94/11/29

آخرین مهلت تحویل پروپوزال و تأیید انتخاب استاد راهنما

95/2/15

آخرین مهلت تحویل فرم طرح نهایی و گرفتن مجوز دفاع می باشد.

95/6/15

 
 

جلسه توجیهی طرح نهایی ساعت 17 روز 94/11/29 در کلاس 101 برگزار می شود.

 

 

قابل توجه دانشجویان دارای واحد کارآموزی گروه معماری

 

گاه شمار دانشجویان مشمول کارآموزی

جلسه توجیهی کارآموزی

94/11/29

آخرین مهلت تحویل فرم کارآموزی جهت شروع دوره

95/1/31

آخرین مهلت تحویل فرم کارآموزی جهت ورود نمره

95/4/7

 
 

جلسه توجیهی کارآموزی ساعت 16 روز 94/11/29 در کلاس 101 برگزار می شود.

 

شنبه, 05 دی 1394 ساعت 09:08
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

94/11/6

برنامه ژوژمان گروه معماری

تاریخ

ساعت برگزاری

شماره کارگاه

عنوان درس

استاد

هیأت ژوری

94/11/6

8-9

106-107

طرح 1

مهندس علوی

مهندس قاسمی- مهندس رضایی یزدی

8-9

104

درک و بیان معماری1

مهندس حمیدی نیا

مهندس قاسمی- مهندس حمیدی نیا

8-9

201-204

درک و بیان معماری1

مهندس سراجی

مهندس دری گیو- مهندس نجفی

8-9

206-207

درک و بیان معماری1

مهندس دری گیو

مهندس سراجی- مهندس نجفی

8-9

202

درک و بیان معماری2

مهندس نظری

مهندس سراجی- مهندس حمیدی نیا

8-9

208

درک وبیان محیط

مهندس نظری

مهندس تقی خواه -مهندس حمیدی نیا

8-9

105

درک وبیان محیط

مهندس باغبان

مهندس تقی خواه - مهندس حمیدی نیا

8-9

101

بیان معماری2

مهندس باغبان

مهندس نظری- مهندس تقی خواه

 

نکات قابل توجه کلیه دانشجویان گروه معماری جهت تحویل نهایی

1- دانشجویان لازم است همراه کارهای تحویلی، کاربرگ مربوط به ژوژمان را از سایت (گروه معماری- فرم- کاربرگ ژوژمان) دریافت نموده و همراه با موارد تحویلی در محل نصب کارها روی میز مربوط به خود بجسبانند.

2- دانشجویان لازم است کارها را قبل از اتمام زمان تحویل (9صبح) در محل مورد نظر نصب و یا تحویل دهند.

3- از میان کارهای دانشجویان؛ کارهایی که از سه داور جلسه امتیاز 80 تا 100 دریافت نمایند آرشیو شده و اسامی آن ها در سایت مؤسسه درج می گردد.

4- ساعت 14:30 روز ژوژمان؛ دانشجویان می توانند کارهای خود را تحویل بگیرند. (به غیر از کارهایی که آرشیو می شوند.)

5- در غیر زمان اطلاع رسانی شده کاری تحویل گرفته نمی شود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد. لذا لازم است دانشجویان برنامه ریزی نموده و در زمان تعیین شده در محل حضور داشته باشند.

6- در صورتی که دانشجویان جهت دریافت کارهای تحویلیشان اقدام ننمایند دانشگاه مسئولیتی جهت نگهداری آن ها نداشته و کارها منهدم می گردد.

با تشکر

مدیرگروه معماری

برنامه ژوژمان گروه معماری

تاریخ

ساعت برگزاری

شماره کارگاه

عنوان درس

استاد

هیأت ژوری

94/11/8

8-9

104

بیان معماری 1

مهندس حمیدی نیا

مهندس تقی خواه - مهندس باغبان

8-9

105

بیان معماری 1

مهندس حمیدی نیا

مهندس نظری- مهندس تقی خواه

8-9

106

مقدمات طرح معماری 2

مهندس فریاد

مهندس طلایی- مهندس حسین زاده

8-9

107

مقدمات طرح معماری 2

مهندس طلایی

مهندس فریاد- مهندس حسین زاده

8-9

201-202

تمرین معماری 2

مهندس رضایی یزدی

مهندس نجفی - مهندس قاسمی

8-9

206-207

تمرین معماری 2

مهندس تقی خواه

مهندس رفعتی نژاد- مهندس میرزایی

8-9

101

تمرین معماری 2

مهندس سراجی

مهندس رفعتی نژاد- مهندس میرزایی

 

 

نکات قابل توجه کلیه دانشجویان گروه معماری جهت تحویل نهایی

1- دانشجویان لازم است همراه کارهای تحویلی، کاربرگ مربوط به ژوژمان را از سایت (گروه معماری- فرم- کاربرگ ژوژمان) دریافت نموده و همراه با موارد تحویلی در محل نصب کارها روی میز مربوط به خود بجسبانند.

2- دانشجویان لازم است کارها را قبل از اتمام زمان تحویل (9صبح) در محل مورد نظر نصب و یا تحویل دهند.

3- از میان کارهای دانشجویان؛ کارهایی که از سه داور جلسه امتیاز 80 تا 100 دریافت نمایند آرشیو شده و اسامی آن ها در سایت مؤسسه درج می گردد.

4- ساعت 14:30 روز ژوژمان؛ دانشجویان می توانند کارهای خود را تحویل بگیرند. (به غیر از کارهایی که آرشیو می شوند.)

5- در غیر زمان اطلاع رسانی شده کاری تحویل گرفته نمی شود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد. لذا لازم است دانشجویان برنامه ریزی نموده و در زمان تعیین شده در محل حضور داشته باشند.

6- در صورتی که دانشجویان جهت دریافت کارهای تحویلیشان اقدام ننمایند دانشگاه مسئولیتی جهت نگهداری آن ها نداشته و کارها منهدم می گردد.

با تشکر

مدیرگروه معماری

 

برنامه ژوژمان گروه معماری

تاریخ

ساعت برگزاری

شماره کارگاه

عنوان درس

استاد

هیأت ژوری

 

 

94/11/7

8-9

105

طرح 2

مهندس طلایی

مهندس فریاد - مهندس حسین زاده

8-9

107

طرح 2

مهندس فریاد

مهندس حسین زاده - مهندس طلایی

8-9

104

طرح 2

مهندس حسین زاده

مهندس فریاد- مهندس طلایی

8-9

101

طرح 3

مهندس حسنقلی نژاد

مهندس طلایی- مهندس خاکسار

8-9

106

طرح 3

مهندس نصرآبادی

مهندس خاکسار- مهندس حسنقلی نژاد

8-9

201-204

طرح 4

مهندس حیدرنژاد

مهندس خاکسار- مهندس طلایی

8-9

202

طرح 5

مهندس خاکسار

مهندس طلایی- مهندس مینویی

 

 

نکات قابل توجه کلیه دانشجویان گروه معماری جهت تحویل نهایی

1- دانشجویان لازم است همراه کارهای تحویلی، کاربرگ مربوط به ژوژمان را از سایت (گروه معماری- فرم- کاربرگ ژوژمان) دریافت نموده و همراه با موارد تحویلی در محل نصب کارها روی میز مربوط به خود بجسبانند.

2- دانشجویان لازم است کارها را قبل از اتمام زمان تحویل (9صبح) در محل مورد نظر نصب و یا تحویل دهند.

3- از میان کارهای دانشجویان؛ کارهایی که از سه داور جلسه امتیاز 80 تا 100 دریافت نمایند آرشیو شده و اسامی آن ها در سایت مؤسسه درج می گردد.

4- ساعت 14:30 روز ژوژمان؛ دانشجویان می توانند کارهای خود را تحویل بگیرند. (به غیر از کارهایی که آرشیو می شوند.)

5- در غیر زمان اطلاع رسانی شده کاری تحویل گرفته نمی شود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد. لذا لازم است دانشجویان برنامه ریزی نموده و در زمان تعیین شده در محل حضور داشته باشند.

6- در صورتی که دانشجویان جهت دریافت کارهای تحویلیشان اقدام ننمایند دانشگاه مسئولیتی جهت نگهداری آن ها نداشته و کارها منهدم می گردد.

با تشکر

مدیرگروه معماری

 

برنامه ژوژمان گروه معماری

تاریخ

ساعت برگزاری

شماره کارگاه

عنوان درس

استاد

هیأت ژوری

94/1012

14تا15

408

کارگاه مصالح

مهندس ضرابی

مهندس حسین زاده – مهندس حسنقلی نژاد

94/10/13

13تا14

101

روستا

مهندس اسلام دوست

مهندس نجاتیان- مهندس طبسیان

94/1015

14تا15

110

ترسیم فنی

مهندس زمانیان

مهندس حقیقی-مهندس شرقی

14تا15

1

ترسیم فنی

مهندس حقیقی

مهندس زمانیان- مهندس شرقی

16تا17

110

طراحی معماری روستا

مهندس نجاتیان

مهندس اسلام دوست- مهندس طبسیان

 
یکشنبه, 29 آذر 1394 ساعت 09:08
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بدینوسیله به اطلاع می رساند، داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی پیوسته ( فنی و حرفه ای) و کاردانی به کارشناسی سال 94 مؤسسه آموزش عالی فردوس پذیرفته شده اند، جهت ثبت نام با مدارک ذیل در روزهای دوشنبه 94/9/30 لغایت چهارشنبه 94/10/2 مراجعه فرمایند:

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کاردانی پیوسته:

 

1ـ اصل گواهی و ریزنمرات دیپلم و 2سری کپی

2ـ کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

3ـ فرم شماره 2 نظام وظیفه برای دانشجویان مشمول

4ـ کپی شناسنامه از تمام صفحات و کپی کارت ملی

5ـ عکس 4*3 (6 عدد پشت نویسی شده)

 


 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کاردانی به کارشناسی:

 

1ـ اصل مدرک کاردانی و یا فرم شماره 9 و 2سری کپی

2ـ کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

3ـ فرم اعلام فراغت از تحصیل دوره کاردانی برای دانشجویان مشمول

4ـ کپی شناسنامه از تمام صفحات و کپی کارت ملی

5ـ عکس 4*3 (6 عدد پشت نویسی شده)

 

شنبه, 07 آذر 1394 ساعت 09:08
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تاریخ نهایی و جزئیات مربوط به جلسه دفاع دانشجویان در آذر ماه 1394 به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

استاد راهنما

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

محل برگزاری

موضوع طرح نهایی

داور حاضر در جلسه

عضو کمیته طرح حاضر در جلسه

1

هادی قاسمی ثانی

انوش حیدرنژاد

8/9/94

12-12:30

106

برج مسکونی با نگرش فضای سبز

مهندس فریاد

مهندس طلایی

2

نوید داش سوز

انوش حیدرنژاد

8/9/94

12:30-13

106

مجتمع توریستی-تفریحی ویلایی

مهندس فریاد

مهندس طلایی

3

جواد کاظم پور

انوش حیدرنژاد

8/9/94

13-13:30

106

خانه هنرمندان ایران

مهندس فریاد

مهندس طلایی

4

محمد جاهدی

انوش حیدرنژاد

8/9/94

13:30-14

106

 

مهندس فریاد

مهندس طلایی

 
 

نکات قابل توجه جهت دفاع

  1. دانشجویان یک روز قبل از دفاع پاور پوینت های دفاعیه را جهت قرار گیری روی سیستم به آقای حیدری تحویل دهند. ( تحویل پاور پوینت روز شنبه)
  2. حداکثر صفحات پاور پوینت دفاعیه 30 صفحه می باشد.
  3. مدت زمان ارائه 10 دقیقه می باشد.
  4. رعایت زمان و نظم جلسه دفاع در نمره ی نهایی موثر می باشد.
  5. کلیه دانشجویان قبل از شروع اولین دفاع ملزم به نصب شیت ها و حضور در جلسه دفاع می باشند.( روز یکشنبه ساعت 11:30 حضور کلیه ی دانشجویان دفاع الزامی می باشد.)
  6. به دلیل محدود بودن زمان نمرات در انتهای جلسه پس از شور اساتید حاضر در جلسه اعلام خواهد شد.(حضور دانشجویان دفاع تا انتهای جلسه الزامی خواهدبود.)

 

دانشجویان لازم است با توجه به نکات گفته شده برنامه ریزی و زمان بندی لازم را داشته باشند.

یکشنبه, 26 مهر 1394 ساعت 12:09
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

قابل توجه دانشجویان طرح نهایی معماری

 

آخرین مهلت تحویل فرم طرح پیشنهادی جهت تصویب طرح به همراه معرفی استاد راهنما مورد نظر دانشجویان طرح نهایی روز چهارشنبه مورخه 4 آذرماه 94 ساعت 14 الی 16 اتاق مدیران گروه می باشد.

سه شنبه, 28 مهر 1394 ساعت 11:02
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

قابل توجه دانشجویان دارای واحد کاراموزی گروه معماری

 

آخرین مهلت تحویل فرم کارآموزی جهت شروع دوره چهارشنبه 27 آبانماه 94 ساعت 14 الی 16 اتاق مدیران گروه می باشد.

صفحه1 از3

آمار بازدید

5.png5.png0.png0.png1.png
امروز92
دیروز483
این هفته3541
این ماه10040
کل55001

  • آی پی: 54.225.57.120
جمعه, 31 شهریور 1396 07:47