تقویم آموزشی سال تحصيلی 98-97

  نيمسال اول  98-97

 انتخاب واحد اينترنتی تحت وب                             از 97/06/12         لغایت     97/06/22

 • انتخاب واحد از ساعت 9 صبح آغاز می شود.               

(روز اول ورودی های 94 و ماقبل)

(روز دوم  ورودی های 95)

(روز سوم ورودی های 96 رشته نقاشی ،موسیقی،کامپیوتر و حسابداری،مدیریت،صنایع دستی، هنراسلامی و پژوهش هنر)

(روزچهارم ورودی های 96 رشته های معماری و ارتباط تصویری و گرافیک)

(روز پنجم به بعد کلیه ورودی ها)                   

 

** آغاز نيمسال تحصيلي                             97/06/24

 1. حذف و اضافه(اينترنتي)                          از 97/06/31               لغايت             97/07/02
 2. حذف تکدرس                                            از 97/07/03                لغايت            97/10/04
 3. ارزیابی دروس                                         از 97/10/05               تا پایان          97/10/18
 4. پايان کلاسها                                               97/10/13  
 5. امتحانات                                                از  97/10/19              لغايت               97/11/02

        6-آخرین مهلت دفاع از پایان نامه                 97/11/30

 

نيمسال دوم  98-97

 

انتخاب واحد اينترنتی تحت وب                          از 97/03/11       لغایت     97/11/11

 • انتخاب واحد از ساعت 9 آغاز می شود.                

(97/11/03 ورودی های 95 و ماقبل)

(97/11/04  ورودی های 96)

(97/11/06 ورودی های 97 رشته نقاشی ،موسیقی،کامپیوتر و حسابداری،مدیریت،صنایع دستی،هنراسلامی و پژوهش هنر)

(97/11/07 ورودی های 97 رشته های معماری و ارتباط تصویری و گرافیک)

(از 97/11/08 لغایت 97/11/11 کلیه ورودی ها)                       

**  آغاز نيمسال تحصيلي                           97/11/13

 1. حذف و اضافه(اينترنتي)                                 از 97/11/23                     لغايت           97/11/25
 2. حذف تکدرس                                                  از 97/11/26                     لغايت            97/03/07
 3. ارزیابی دروس                                                  98/03/08                  تا پایان            98/03/19
 4. پايان کلاسها                                                    98/03/15
 5. امتحانات                                                       از 98/03/27                  لغايت             98/04/09
 6. آخرین مهلت ارائه پروژه و کارآموزی                  98/05/15
 7. آخرین مهلت ارائه پایان نامه                              98/06/15
 • در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی شود.
 • انتخاب واحد حضوری تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.
 • عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می شود.(در کلیه مقاطع)

 

                                                                                                                                                                                            معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه

 


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصيلي 98-97.pdf دوشنبه 28 آبان 1397 دانلود
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصيلي 98-97.pdf
دانلود
2 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97.pdf دوشنبه 28 آبان 1397 دانلود
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97.pdf
دانلود