تقویم آموزشی سال تحصيلی 98-97

  نيمسال اول  98-97

1_ انتخاب واحد اينترنتی تحت وب                             از 97/06/12         لغایت     97/06/22

انتخاب واحد از ساعت 9 صبح آغاز می شود.               

(روز اول ورودی های 94 و ماقبل)

(روز دوم  ورودی های 95)

(روز سوم ورودی های 96 رشته نقاشی ،موسیقی،کامپیوتر و حسابداری،مدیریت،صنایع دستی، هنراسلامی و پژوهش هنر)

(روزچهارم ورودی های 96 رشته های معماری و ارتباط تصویری و گرافیک)

(روز پنجم به بعد کلیه ورودی ها)                   

 

1-آغاز نيمسال تحصيلي                             97/06/24

  1. حذف و اضافه(اينترنتي)                          از 97/06/31               لغايت           97/07/02
  2. حذف تکدرس                                         از 97/07/03               لغايت           97/10/04
  3. ارزیابی دروس                                        از 97/10/05               تا پایان          97/10/18
  4. پايان کلاسها                                            97/10/13
  5. امتحانات                                                 از 97/10/19              لغايت           97/11/02

        7-آخرین مهلت دفاع از پایان نامه                 97/11/30

 

* در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی شود.

* انتخاب واحد حضوری تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

* عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می شود.(در کلیه مقاطع)

(معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه)