سیستم آموزشی
گردش مکاتبات
پست الکترونیک
کتابخانه مرکزی
مدیریت کلاسها
دانش آموختگان
طراح سایت

طراح سایت

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

زهره جوانشیری

مشخصات تحصیلی:

فارغ التحصیل دکتری رشته آمار استنباطی، دانشگاه فردوسی مشهد 1394، معدل کل 18.58، نمره امتحان جامع 18.1، نمره رساله 19.45

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته آمار رياضی، دانشگاه فردوسي مشهد 1383 ، معدل 17.95، نمره پایان نامه 19.25

فارغ التحصیل کارشناسی آمار، دانشگاه فردوسی مشهد 1379، معدل 15.75

دوره فرصت تحقیقاتی، دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا 1393

 


 

سوابق علمی:

احراز رتبه دوم در دوره کارشناسی ارشد

 


 

سوابق پژوهشی:

 

طرح پژوهشی:

 

بررسی میزان هورمونهای رشد، انسولین، استرادیول، هورمون رشد و برخی فاکتورهای بیو شیمیایی در میان سه گروه، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، 1385

بررسی برخی فاکتورهای هورمونی و بیو شیمیایی در میان ژیمناستکاران و گروه غیر ورزشکار، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، 1385

بررسی خصوصیات آنتروپومتریک در میان قهرمانان ژیمناست و مقایسه آن با غیر فعال، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، 1384

بررسی میزان تراکم استخوان و قدرت عضلات بانوان والیبالیست و غیر فعال، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، 1384

تحقیقات بازاریابی کارخانه های فرآورده های غذایی، محصولات لبنی، فرآورده های گوشتی و پروتئینی و نان صنعتی آستان قدس رضوی، سازمان اقتصادی و دارایی آستان قدس رضوی، 1389

 


 

 

مقالات علمی در مجلات علمی-پژوهشی و بین المللی (ISI):

 

 • Javanshiri, Z., Habibi Rad, A. and Hamedani, G.G. (2013). Exp-Uniform Distribution: Properties and Characterizations, J. Statist. Res. Iran , 10, 1-22.
 • Javanshiri, Z., Maadooliat. M. (2014). Beta Burr XII OR Five Parameter Beta Lomax Distribution: Remarks and Characterizations, Journal of Statistical Theory and Applications, 13, 2,105-110.
 • Hamedani,G. G., Javanshiri. Z. ,Maadooliat, M. and Yazdani, M. (2014). Remarks on characterizations of Malinowska and Szynal, Applied Mathematics and Computation, 246, 377-388.
 • Javanshiri, Z., Habibi Rad, A., Arghami, N. R. (2015). Exp-Kumaraswamy Distributions: Some Properties and Applications, Journal of Science, Islamic Republic of Iran, 26 (1), 57-69.

 


 

سخنرانی:

 • Javanshiri, Z., Habibi Rad, A., Arghami, N. R., (2015). Strong competitor for skew-normal distribution, Marquette University, Milwaukee, USA.

 • Javanshiri, Z., Habibi Rad, A., (2014). Comparing Methods for estimation of Parameters of The Exp-uniform Distribution, The 12th Iranian Statistical Conference, Razi Unniversity, Iran.

 • Javanshiri, Z., Habibi Rad, A., Arghami, N. R., (2014). Strong competitors for beta and skew-normal distributions, GRAD, Montreal, Canada.

 • Javanshiri, Z., Habibi Rad, A., (2013). The exponential uniform distribution and its applications, The 11th Iranian Statistical Conference, Iran University of science and Technology, Iran.

 • Javanshiri, Z., Habibi Rad, A., (2012). Estimation for the exponential-uniform distribution based on progressively type-II censored data, 3 rd Workshop on Reliability and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

 • Javanshiri, Z., Arghami, N. R., (2003). Generalized Confidence Interval, 3rd Iranian Statistical Students Conference, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

 


 

داوری در مجلات علمی-پژوهشی و بین المللی (ISI) :

Journal of Statistical Theory and Applications

 


 

نمره زبان:

انگلیسی: خوب (دارای مدرک TELP )

فرانسه: متوسط

 


 

سوابق آموزشی:

 

 

نام دانشگاه/موسسه

نام درس

دانشگاه فردوسی مشهد

داده کاوی، روش های آماری، آمار کاربردی پیشرفته، تحلیل آماری، آمار مقدماتی، آمار و احتمال مهندسی،

آمار و احتمالات، آمار كاربردی، آمار و احتمال 1و 2

رياضی پيش، رياضی پايه، رياضی كاربردی

رياضی و كاربرد آن در مديريت، رياضی عمومی 1و 2

پژوهش عملياتی1و2، تحقيق در عمليات1و2

روش تحقيق

موسسه آموزش عالی فردوس

موسسه آموزش عالی خاوران

موسسه آموزش عالی کاویان

موسسه آموزش عالی توس

موسسه آموزش عالی بينالود

موسسه آموزش عالي بهار

دانشگاه امام رضا

 

 


 

 1. سوابق اجرایی (و نمایشگاهی برای گروه هنر و معماری)

_

 


 

سایر:

نظر سنجی از زائران حرم مطهر رضوی، سازمان روابط عمومی آستان قدس رضوی، 1378

نظر سنجی از مراجعین به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، سازمان روابط عمومی آستان قدس رضوی، 1379

نظر سنجی از زائران در خصوص فعالیتهای آستان قدس رضوی، سازمان روابط عمومی آستان قدس رضوی، 1380

نظر سنجی از مراجعین به سازمان تربیت بدنی آستان قدس رضوی، سازمان روابط عمومی آستان قدس رضوی، 1380

نظر سنجی از زائران در خصوص مراسم ادعیه در حرم مطهر، سازمان روابط عمومی آستان قدس رضوی، 1382

نظر سنجی از زائران در خصوص کفشداری های حرم مطهر، سازمان روابط عمومی آستان قدس رضوی، 1382

 

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

مهدی فخریان

سوابق تحصیلی:

 

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حسابداري - دانشگاه فردوسی مشهد - سال 1387 معدل 16.2

فارغ التحصیل کارشناسی رشته حسابداري - دانشگاه پیام نور مشهد - سال 81 - معدل 16.64

 


 

سوابق علمی:

_

 

سوابق پژوهشی:

 

مقالات:

بررسی محتوای فزاینده اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی در پیش بینی جریانهای نقدی آینده، ودیعی،محمدحسین؛ فخریان،مهدی؛ مجله توسعه و سرمایه » پاییز و زمستان 1389- شماره 6

 


 

سوابق آموزشی:

 

نام دانشگاه / موسسه

نام درس

موسسه آموزش عالی فردوس مشهد

 

دانشگاه پيام نور

 
 

 


 

سوابق اجرایی (و نمایشگاهی برای گروه هنر و معماری):

 1. عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
 2. کارشناس رسمی دادگستری .
 3. بیش از 14 سال سابقه حسابرسی در رده های مختلف حسابرسی در سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
 4. شریک موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
 5. عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران.

 

 

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

مسعود خطيبي

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حسابداري - دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد - سال 1386 معدل 16

فارغ التحصیل کارشناسی رشته حسابداري - دانشگاه فردوسي مشهد - سال 82

 


 

سوابق علمی:

_


 

سوابق پژوهشی:

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

نقش نظريه آشوب در تصميم گيري و حسابداري مديريت-كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و علوم اقتصادي كيش-خرداد 1394

رابطه بين هموار سازي سود و بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و علوم اقتصادي كيش-خرداد 1394

حسابداري و حسابرسي سرمايه فكري - كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و علوم اقتصادي كيش- خرداد 1394

 


 

تالیف:

نحوه تدوين يك مقاله علمي(در دست انتشار) جواد شوهاني- مسعود خطيبي

2-3- نمره زبان:

آزمون TOLIMO – 500-سال 1386-مشهد

 


 

سوابق آموزشی:

 

نام دانشگاه/موسسه

نام درس

دانشگاه علمي كاربردي واحد بازرگاني

 

مركز اموزش مديريت صنعتي

 

مركز جهاد كشاورزي

 

دانشگاه پيام نور

 

موسسه آموزش عالی فردوس

 
 

 

سوابق اجرایی (و نمایشگاهی برای گروه هنر و معماری)

_

 

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

محمد ناصری

سوابق تحصیلی:

دانشجو دکتری رشته DBA دانشگاه آکادمی علوم تاجیکستان

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحدعلوم وتحقیقات تهران ،سال 1379 معدل 41/16

فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان(وفردوسی مشهد)، سال 1374

 


 

سوابق علمی:

_

سوابق پژوهشی:

پژوهشهای کاربردی درصنعت ازنوع تحقیقات بازاریابی جهت تدوین استراتژیهای سازمان(انجام شده درشرکتهای پارت سازان ، جاده ابریشم(اطلس)، کشت وصنعت نادر و... )

مقاله مستخرج ازپایان نامه مقطع ارشد چاپ شده در فصلنامه بیمه (علمی ترویجی)سال 1380باعنوان :

بررسی روشهای افزایش سطح رضایتمندی خریداران پوششهای بیمه بدنه اتومبیل وتاثیرآن برتوسعه این بیمه درشهرمشهد

 


 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها :

مقایسه عملکردآموزشی دبیران آموزش دیده وآموزش ندیده ICDL دردبیرستانهای تهران (ارایه شده دردوکنفرانس تکنولوژیهای آموزشی وکامپیوترآفریقای جنوبی وسنگاپورسال2012 ,بعنوان نویسنده سوم)

 


 

سوابق آموزشی:

 

نام دانشگاه/ موسسه

نام درس

فردوس مشهد،امام رضا(ع)، شاندیز ، عطار

 

دانشگاههای جامع علمی کاربردی بازرگانی، آستان قدس رضوی،شهرداریها،تعاون ،خوارزمی

 

مدرس رسمی برگزاری دوره های مختلف در ادارات بازرگانی ،صنایع ،استاندارد،تعاون ،انجمن مدیران صنایع استان و همچنین مدرس رسمی برگزاری دوره های مدیریت (آکسفورددرشرق ایران )

همکاری آموزشی بامرکزرشددانشگاه فردوسی مشهدوبرگزاری چنددوره جهت شرکتهای دانش بنیان مراکزرشد وپارکهای علم وفتاوری

 

 


 

سوابق اجرایی:

مديربازرگاني شرکت الگوريتم پويا

مديربازاريابي وR&D شرکت کشت وصنعت نادر

مديرفروش شرکت همکاران سيستم (پناه مشهد )

مديرفروش شرکت نيسان شرق ( پپسي )

سرپرست فروش شرکت مهتاب خراسان

مدير فروش و تحقيقات بازار شرکت پارت سازان

سرپرست فروش شرکت خوشه صنعتي دوريکا

مدير بازرگاني شرکت هنر فردا

مدیربازرگانی شرکت جواهرخودروشرق(تاکنون)

بازرس دانشگاههای جامع علمی کاربردی به مدت دوسال

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

سمیه محبی

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری مدیریت مالی شهید بهشتی (رتبه 6 کنکور دکتری)

کارشناسی ارشد،1386، مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد(روزانه)، معدل: 17.34

کارشناسی،1382، مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد(روزانه)، معدل:18.16، رتبه دوم در بین 80 نفر دانشجویان ورودی مشترک دوره

 


 

سوابق علمی:

تعیین و بررسی عوامل سازمانی در توسعه و آزمون مدلی به منظور دستیابی به قابلیت های چابکی در شرکت های تولید کننده فرش مورد مطالعه: شرکت های تولیدکننده فرش ماشینی در مشهد

استاد راهنما: دکتر مصطفی کاظمی

استاد مشاور: دکتر فریبرز رحیم نیا

اساتید داور: دکتر سعید مرتضوی، دکتر آذر کفاش پور

نمره: 19 (با درجه عالی)

 


 

سوابق پژوهشی:

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی:

 

 • Mostafa Kazemi, Somayeh Mohebi, “Evaluation of Organizational Factors in Development and Test of a Model to Achieve Agility Capabilities in Carpet Manufacturing Companies

Case Study: Carpet Manufacturer Companies in Mashhad”, Indian Journal of Scientific Research, 2014,77-92

 • Somayeh Mohebi, Mansoure Roshannezhad, Mostafa Kazemi, “A Study On Effect Quality Of Education In Universities And High Education Institutes On Improving And Develop Entrepreneurship Capacity Human Resources", Indian Journal of Scientific Research, 2014, 94-103

 

 

همایش های بین المللی:

 

سمیه محبی، ضرورت توجه به کارآفرینی به منظور ارتقاء تواید ملی: تحلیلی به نقش دانشگاه، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی،شهریور1391

مصطفی کاظمی، سمیه محبی، منصوره روشن نژاد، بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی در پرورش و توسعه قابلیت­کارآفرینی سرمایه­های انسانی جامعه، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، بهمن 1392

مصطفی کاظمی، سمیه محبی ، تعیین و بررسی عوامل سازماني مؤثر در توسعه و آزمون مدلي به منظور دستيابي به قابليت­هاي چابکي در شرکت­هاي توليدي فرش (مورد مطالعه: شرکت­هاي توليدكننده فرش ماشيني در مشهد)، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، بهمن 1392


 

همایش های داخلی:

 

سمیه محبی، مریم سعادت علیزاده، بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت رابطه و ارزش عمر مشتری از دیدگاه مشتریان، دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش، مهر 1391

سمیه محبی،نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه منابع انسانی کشور،همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور مازندران، اردیبهشت 1392

 

 

سوابق آموزشی:

 

نام دانشگاه/ موسسه

نام درس

مؤسسه آموزش عالی فردوس

دانشگاه بین المللی امام رضا

مؤسسه آموزش عالی عطار

مؤسسه آموزش کاویان

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان

دانشگاه آزاد قوچان

مبانی سازمان و مدیریت

رفتار سازمانی

بازرگانی بین الملل

روابط صنعتی

مدیریت تولید

مدیریت مالی

اقتصاد خرد

 

 

سوابق اجرایی:

_

 


 

سایر:

 

Workshops

 • The role organizational culture in developing national efficiency
 • The role of new accounting methods and management in reduction of costs
 • Economic Epic (Resistive economy) and the investigation of its dimensions
 • An introduction to the crimes of capital market field( Stock exchange)
 • Coercive diplomacy in the foreign policy strategy of USA to Iran

 

 

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

شهرزاد لطفعلی ثانی

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، گرایش توسعه و انرژی دانشگاه فردوسی مشهد معدل 28/18

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته اقتصاد محض دانشگاه مازندران سال 1385 معدل 47/17

فارغ التحصیل کارشناسی رشته اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد سال 1381 معدل 68/17

شاگرد اول در مقطع کارشناسی رشته اقتصاد دانشگاه فردوسی

 

 


 

سوابق پژوهشی:

 

طرح پژوهشی:

1ـ فرهنگ دوسویه حسابداری، علیرضا آذربراهمان ، جلال آذر براهمان، شهرزاد لطفعلی ثانی، گرد آوری و ترجمه 1390، انتشارات دانشیار، تهران

2ـ آشوب و هنر، جواد شوهانی ، شهرزاد لطفعلی ثانی، مشتاقی فراهانی، تالیف، 1395، موسسه آموزش عالی فردوس، مشه

 

3_ Sharzad loffalisani,2014, The Assessment of Social Capital Effect on the Economic Stiuation of Enterprises, International Journal of Current life sciences.

 


 

مقالات:

 

شهرزاد لطفعلی ثانی، مصطفی سلیمی فر، سال 1393، رابطه بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی، دومین همایش کارآفرینی، طارم، بابل.

 


 

سوابق آموزشی:

 

نام دانشگاه / موسسه

نام درس

دانشگاه خیام

توسعه اقتصادی، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، مالیه عمومی، پول و ارز، مالیه بین الملل

موسسه آموزش عالی کاویان

مالیه عمومی، امور مالی بین الملل

موسسه آموزش عالی شاندیز

مالیه عمومی، امور مالی بین الملل

 

 


 

 

 1. سوابق اجرایی (و نمایشگاهی برای گروه هنر و معماری)
شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

فرهاد سعادت نیا

سوابق تحصیلی:

 

فارغ التحصیل کارشناسی رشته ...مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1382

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران سال 1391 معدل 16.50

 


 

سوابق علمی:

 

 1. سوابق پژوهشی:

 

مقالات:

Effect of the components of the social responsibility of advertising effectiveness in the field of medical tourism

ITERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES

Date: 9-7-2014

ISSN: 2249-1485

Determining and Prioritizing Factors Affecting Customers Attraction of Medical Tourism from the Perspective of Arabic Countries (Case Study: Iran- Mashhad Razavi Hospital)

International Journal of Marketing Studies

Date: 8-4-2014

ISSN: 1918-719 X E- ISSN 1918- 7203

 


 

سوابق آموزشی:

 

نام دانشگاه / موسسه

نام درس

موسسه آموزش عالی فردوس

 
 

 


 

 1. سوابق اجرایی (و نمایشگاهی برای گروه هنر و معماری)
شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

سید رضا حقی

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل دکتری رشته مدیریت استراتژیک/ گرایش نوآوری دانشگاه ملی ارمنستانANAU سال 2012 میلادی معدل 19.75

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع/ گرایش مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه صنایع و معادن، ایران/ تهران سال 1380

فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی برق/ گرایش قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1368 تهران

 1. تایید وزارت علوم به عنوان استعداد درخشان (سال 1391)
 2. قرار گرفتن در لیست نخبگان خارج از کشور (سال 1392) – توسط نهاد ایران و بنیاد ملی نخبگان
 3. عضو افتخاری جامعه پژوهشکران بین المللی عرصه توسعه پایدار- ژاپن ISDS
 4. عضو انجمن بین المللی مدیران ایرانی – کانادا I-AIM
 5. عضو انجمن مطالعات جهان اسلام – تهران/ وزارت علوم
 6. رتبه سوم اساتید برتر موسسات و دانشگاههای غیر انتفاعی استان خراسان رضوی در سال 1394
 7. عضو ويژه انجمن علمي تحقيق درعمليات
 8. عضو پایه یک سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان در رشته تاسیسات الکتریکی (بالاترین پایه مهندسی)
 9. عضو انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران و شاخه خراسان IAEEE
 10. عضو انجمن اسلامی مهندسین مشهد

 

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید وبلاگ: srhaghi.blog.ir

 


 

سوابق پژوهشی

طرح پژوهشی و تالیف کتاب:

 1. کتاب مدیریت رفتار سازمانی، چاپ اول، تالیف سیدرضا حقی، 1394، نشر مرندیز، مشهد، شابک 978-600-106-377
 2. Strategic studies to improve the national innovation system of Iranکتاب

چاپ اول، تالیف سیدرضا حقی، 5 ژانویه 2016، دوسلدورف آلمان، نشر

LAP LAMBERT Academic Publications

شابک 978-3-659-82311-4


 

علمی پژوهشی:

مقالات ژورنالی، مقالات علمی ترویجی، مقالات علمی تخصصی و مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

 


 

سخنرانی:

عنوان سخنرانی، محل سخنرانی، مناسبت، شهر محل سخنرانی، ماه و سال سخنرانی:

 1. اخلاق حرفه ای در حوزه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، سالن هلال احمر، دومین کنگره سراسری جراحان، فروردین 1394
 2. بررسی جذابیت استراتژیهای رقابتی جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایران، دانشگاه جامع علمی-کاربردی یزد، اولین کنفرانس ملی علم و کار

 


 

داوری:

 1. اولین کنفرانس بین المللی حماسه اقتصادی و سیاسی، تهران، سفارت سابق آمریکا، بهمن 1392، عضو پانل داوری
 2. اولین کنفرانس بین المللی حماسه اقتصادی و سیاسی، تهران، سفارت سابق آمریکا، بهمن 1392، عضو کمیته علمی
 3. داوری مقالات مجله Academic Journals, ISI, 2013, IF=1.105

 


 

نمره زبان:

 1. English Language, Armenian National Agrarian University, Score: Good (80%)

 

سوابق آموزشی:

نام دانشگاه/ موسسه

نام درس

دانشگاه صنعتی سجاد

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق، کارگاههای عمومی و تخصصی برق

موسسه آموزش عالی عطار

تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها

موسسه آموزش عالی فردوس

مبانی مدیریت و اصول سازمان دهی، تجزیه و تحلیل بهره وری، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته، مدیریت منابع انسانی

 

 

سوابق اجرایی:

 1. محقق و مترجم در مرکز تحقیقات مخابرات و الکترونیک ستاد مرکزی سپاه - تهران در زمینه پرتاب، پارک ماهواره در فضا، فرماندهی، کنترل و ارتباطات، 1368 تا 1370 (خدمت سربازی)
 2. مدیر تولید، مدیر فنی، مدیر کارخانه و سپس مدیرعامل شرکت مجتمع تولیدی پوشاک پلیکان طبس ( طراحی و تولید پوشاک کشباف با ماشینهای کنترل کامپیوتری Shima Design System ژاپن) از 1370 تا 1377
 3. مدیر پروژه و مدیر عامل شرکت فرادانش شرق ( پیمانکاری و خدمات مهندسی برق- شبکه های فشار متوسط و فشارضعیف، و پستهای هوایی و زمینی) از 1377 تا 1389
 4. مدیر پروژه های تاسیسات زیربنایی خطوط مصوب قطار شهری مشهد و طراحی تونل انرژی، مشاور برنامه ریزی استراتژیک و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 9001 در شرکتهای سازآب شرق و سیال ثامن (از 1384 تا 1391)
 5. مشاور فنی شرکت مهندسین مشاور شهر و تمدن نوین از 1391 به بعد
 6. مشاور مدیریتی و سیستم های بهبود کیفیت شرکت مهندسین مشاور پاژتوان توس از 1388 به بعد
 7. مهندس پایه یک برق نظام مهندسی ساختمان خراسان (طرح و نظارت بر تاسیسات الکتریکی ساختمانها)از سال 1372 به بعد و مهندس بازرس انجمن صنفی مهندسین برق از 1390 به بعد
شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

سعیده باباجانی محمدی

سوابق تحصیلی:

 

دانشجوی دکتری رشته مدیریت رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد، معدل 18.42.

فارغ­التحصیل کارشناسی ارشد رشته رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) دانشگاه الزهرا(س)، تهران، 1384 معدل 17.42.

فارغ­التحصیل کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1379 معدل 17.49.


 

سوابق علمی:

 1. مقاله «بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات حسابداری در واحدهای مالی یک دانشگاه دولتی»، مصطفی کاظمی، سعیده باباجانی محمدی، مجله علمی پژوهشی اقتصاد مدیریت شماره 4، زمستان 1384.
 2. Saeideh Babajani Mohammadi (Corresponding Author), Hossein Takroosta, Mohammad Amin Takroosta. (2015, Nov). Effective Cultural Traits on Economic Indicators and Business Communications Growth in GLOBE Studied Asian Countries (With an Emphasis on Iran). Asian Journal of Management Research. Vol. 6, No. 2, pp: 258-271.
 3. Saeideh Babajani Mohammadi (Corresponding Author), Hossein Takroosta, Mohammad Amin Takroosta (2016, May). Effective Cultural and Economic Indicators on Business Communications Growth (With an Emphasis on Iran). Modern Applied Science. Vol. 10, No. 5.

 

سوابق پژوهشی:

 

کنفرانس ها :

 1. مقاله: «مدیریت امام خمینی (ره)»، سعیده باباجانی محمدی، همایش کشوری «امام در آئینه مقالات دانشجویی»، دانشگاه تهران، اسفند 1378.
 2. مقاله: «تئوری ذینفعان و نتایج ضمنی آن»، سعیده باباجانی محمدی (نویسنده مسئول)، حسین تک روستا، در سطح چاپ مجموعه مقالات، پنل مدیریت مالی، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، 26 آذر 1393. تهران.
 3. مقاله: «اهمیت سرمایه اجتماعی در سازمان­های دولتی»، سعیده باباجانی محمدی (نویسنده مسئول)، حسین تک روستا، در سطح پوستر، پنل مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، 26 آذر 1393. تهران.
 4. مقاله: «اهمیت شایسته سالاری در سازمان­های دولتی»، سعیده باباجانی محمدی (نویسنده مسئول)، حسین تک روستا، در سطح پوستر، پنل مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت با رویکرد توسعه و تعالی در کسب و کار، 26 آذر 1393. تهران.
 5. مقاله: «ویژگی­های فرهنگی موثر بر رشد شاخص­های اقتصادی و ارتباطات تجاری در کشورهای آسیایی مورد مطالعه گلوب (با تاکید بر ایران)»، سعیده باباجانی محمدی (نویسنده مسئول، سخنران در کنفرانس)، حسین تک روستا، مقاله برگزیده و اول در کنفرانس (دریافت تندیس ویژه کنفرانس)، در سطح سخنرانی، پنل اقتصاد و مدیریت مالی، کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت با رویکرد توسعه و تعالی در کسب و کار، 26 آذر 1393. تهران.
 6. مقاله: «تاثیر ابعاد فرهنگی موثر بر رشد شاخص های اقتصادی در کشورهای آسیایی مورد مطالعه گلوب»، سعیده باباجانی محمدی (نویسنده مسئول)، حسین تک روستا، محمد امین تک­روستا، در سطح پوستر و چاپ مجموعه مقالات، دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری، 24 اردیبهشت 1394. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 7. مقاله: «فرهنگ و هویت ملی»، سعیده باباجانی محمدی (نویسنده مسئول)، حسین تک روستا، در سطح سخنرانی، اولین کنفرانس بین الملی مدیریت ، فرهنگ و توسعه اقتصادی، 31 اردیبهشت 1394، مشهد.
 8. مقاله: «تئوری سرمایه اجتماعی»، سعیده باباجانی محمدی (نویسنده مسئول)، حسین تک روستا، در سطح چاپ مجموعه مقالات، اولین کنفرانس بین الملی مدیریت ، فرهنگ و توسعه اقتصادی، 31 اردیبهشت 1394، مشهد.
 9. مقاله: «همراستایی سازمان، مدیریت سرمایه­گذاری»، سعیده باباجانی محمدی (نویسنده مسئول)، حسین تک روستا، در سطح سخنرانی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصادی، 7 خرداد 1394، کیش.
 10. مقاله «فرهنگ و جهانی شدن»، سعیده باباجانی محمدی (نویسنده مسئول)، حسین تک روستا، در سطح سخنرانی، کنفرانس بین­المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصادی، 27 آبان 1394، تهران.
 11. مقاله «بررسی عوامل موثر بر ترس از کارآفرینی در میان فارغ­التحصيلان دانشگاهي»، یعقوب مهارتی، سعیده باباجانی محمدی (نویسنده مسئول)، در سطح سخنرانی، هفتمین کنگره بین المللی مدیریت، کارآفرینی و نوآوری، 13 دی 1394. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

 

سخنرانی:

 1. «فرهنگ و هویت ملی»، اولین کنفرانس بین الملی مدیریت ، فرهنگ و توسعه اقتصادی، 31 اردیبهشت 1394، مشهد.
 2. «ویژگی­های فرهنگی موثر بر رشد شاخص­های اقتصادی و ارتباطات تجاری در کشورهای آسیایی مورد مطالعه گلوب (با تاکید بر ایران)»، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت با رویکرد توسعه و تعالی در کسب و کار، 26 آذر 1393. تهران.

 

تالیف:

 1. مدیریت مالی (1)، محسن مرادی، سعیده باباجانی محمدی، انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)، اسفند 1391. چاپ اول، شماره شابک: 2-24-5650-600-978.
 2. مدیریت مالی (1)، محسن مرادی، سعیده باباجانی محمدی، انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)، چاپ دوم همراه با تجدید نظر اساسی، اسفند 1393، شماره شابک: 2-24-5650-600-978.
 3. مدیریت مالی(2)، محسن مرادی، سعیده باباجانی محمدی، انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)، چاپ اول، شهریور 1392، شماره شابک: 9-38-5650-600-978.

 

داوری:

 1. عضویت در کمیته داوری، هفتمین کنگره بین­المللی مدیریت، کارآفرینی و نوآوری، 13 دی 1394. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 2. عضویت در کمیته داوری، دومین کنگره بین­المللی علوم رفتاری، 24 اردیبهشت 1394. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

 

 1. سوابق آموزشی:

نام دانشگاه / موسسه

عنوان درس

دانشگاه پیام نور (مرکز مشهد)

 

اصول حسابداری (1) و (2)

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت تحول سازمان

مدیریت مالی (1) و (2)

حسابداری­ومدیریت مالی برای­مدیران

دانشگاه بین­المللی امام رضا (ع)، مشهد

 

روش تحقیق در مدیریت

رفتار سازمانی مدیریت

مدیریت منابع انسانی

مدیریت مالی (1) و (2)

اصول مدیریت مالی (1) و (2)

مبانی مدیریت سرمایه­گذاری

موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد

 

روش تحقیق پیشرفته

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

مبانی مدیریت و سازمان

مدیریت منابع انسانی

مدیریت مالی (1) و (2)

موسسه آموزش عالی­ حکمت رضوی،مشهد

مدیریت مالی (2)

موسسه آموزش عالی عطار، مشهد

 

مدیریت مالی (2)

مبانی سازمان و مدیریت

روش تحقیق در مدیریت

موسسه آموزش عالی خردگرایان، مشهد

 

اصول حسابداری (1) و (2)

مدیریت مالی (1) و (2)

مبانی سازمان و مدیریت

رفتار سازمانی مدیریت

روش تحقیق در مدیریت


سایر:

 1. عضو هیات علمی افتخاری گروه مدیریت جامعه بین­المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی (ISCDBU).
 2. دریافت لوح تقدیر، جهت تالیف کتاب مدیریت مالی 1 و 2 (جزء کتب برگزیده)، شانزدهمین نمایشگاه بین­المللی کتاب خراسان رضوی، 1393.
 3. گواهینامه کارگاه آموزشی با موضوع؛ «معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم (سومین دوره طرح ضیافت اندیشه)»، ویژه اعضاء هیات علمی، دانشگاه فردوسی مشهد، تیرماه 1392.
 4. دریافت تشویقی، جهت کیفیت تدریس در سال­های 1387- 1388- 1389- 1392. (استاد نمونه). معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین­المللی امام رضا (ع).
 5. سخنرانی «اخلاق در پژوهش»، بزرگداشت هفته پژوهش، موسسه آموزش عالی فردوس، دی ماه 1393.
 6. مدیر گروه رشته مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس مشهد، سال 1392- 1394.
 7. عضویت در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی فردوس مشهد، سال 1393.
 8. عضو هیات علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس مشهد، سال 1389 تا کنون.
 9. عضویت در شورای فرهنگی موسسه آموزش عالی فردوش مشهد، سال 1387 تا کنون.
 10. لوح تقدیر، نهمین مجمع دانشجویان ممتاز بسیجی سراسر کشور، سال 1378.
 11. لوح تقدیر، دانشجویان فارغ­التحصیل ممتاز بسیجی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1378.

 

 

 1. Certificate attended and successfully passed the training course on: Documentation, Requirement & Internal Audit, based on ISO 9001: 2008, UNITED REGISTER OF SYSTEMS (URS), 22-24 September 2011, Mashhad, Iran.
 2. Certificate of Acceptance Has Successfully Present: “Alignment of the Organization, Investment Management” at the International Conference on Management, Accounting and Economic Science, 28 May 2015, (NAS GLOBAL).
 3. Akzeptanz Zertifikate Dies Wird bestatigt, dass Hat die Kish Island Konferenz erfolgreich prasentieren Oral 28 May 2015 International Konferenz uber Management Accounting una Wirtschaftswissenschaft, Paper Thema: “Alignment of the Organization, Investment Management”, 28 May 2015, (KAS Zertifikate).
 4. Certificate of Excellence in Presence, recognition of an outstanding contribution to the quality of the WORKSHOP at the BS 2015 International Congress of BEHAVIOR SCIENCE, European Certification Group, 14 may 2015, Tehran, Iran.
 5. Certificate as Participation at the BS 2015 International Congress of BEHAVIOR SCIENCE, 14 may 2015, Tehran, Iran.
 6. Certificate of Achievement Alliance Education & Training, International Conference on Business Development and Excellence. Alliance Academy Representative, 17 December 2014, Tehran-Iran.
 7. Certificate of Excellence in Presence, recognition of an outstanding contribution to the quality of the WORKSHOP at the 7th. International Congress on Management, Entrepreneurship and Innovation January 3, 2016, Tehran, Iran (European Certificate Group).
 8. International Congress auf Shahid Beheshti University der Medizinischen Wissenschaften und Gesundheitsdienste 2016, Tehran, Iran. Award in diesem Zertifikat (TUV-SUD).
شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

محمد محسن خضری

سوابق تحصیلی:

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته گرافیک دانشگاه شاهد تهران سال 1388 معدل 18.19

فارغ‌التحصیل کارشناسی رشته گرافیک دانشگاه فردوسی مشهد سال 1387 معدل 18.37

 


 

سوابق علمی:

رتبه‌ی اول کارشناسی گرافیک در دانشکده هنر دانشگاه فردوسی، با معدل 66/18، نیمسال تحصیلی 85-84

فرهیخته‌ی شهرستان نیشابور از طرف معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور، مرداد 1387

 


 

سوابق پژوهشی:

 

سوابق آموزشی:

 

نام دانشگاه/موسسه

نام درس

دانشکده هنر دانشگاه نیشابور

کارگاه صفحه‌آرایی، پوستر و مبانی هنرهای تجسمی 2

موسسه آموزش عالی فردوس مشهد

مبانی هنرهای تجسمی (1)، مبانی هنرهای تجسمی(2 و1)، کارگاه کامپیوتر گرافیک (1)، کارگاه طراحی (2)،

مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا (ع)،

کارگاه طراحی پایه دوره‌های تخصصی هنر

دانشگاه جامع علمی و کاربردی فرهنگ و هنر

کارگاه طراحی حروف (1)

موسسه آموزش عالی سناباد چناران

کارگاه گرافیک محیطی و کارگاه گرافیک3

موسسه آموزش عالی مشکات

کارگاه طراحی در رشته معماری داخلی

مجتمع فنی تهران (موسسه پارت کنونی)

کارگاه طراحی در رشته معماری داخلی

هنرستان فراگیران

کارگاه طراحی (1) و کارگاه رنگ‌شناسی (1)

هنرستان فنی و حرفه‌ای علم و صنعت

کارگاه طراحی (1)

مدرس دوره آموزش‌های ضمن خدمت برای معلمان هنر مقطع راهنمایی

 

 

استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرافیک(بخش عملی)

 

 


 

سوابق اجرایی:

طراح نشانه‌ی «هیئت رزمندگان بهداری خراسان»، مشهد، 1391

طراحی و اجرا پروژه حکاکی نقوش ایرانی بر پایه‌های پل «میدان آزادی»، مشهد،1390

طراح نشانه‌ی بیمارستان امام حسین (ع) مشهد، به سفارش بیمارستان امام حسین(ع) 1390

طراح کاتالوگ مجموعه‌ی آثار منتشره‌ی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 1390

طراح پوستر بزرگداشت روز ملی عطار نیشابوری، به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور، 1387

طراح جلدِ کاتالوگ‌های دانشگاه فردوسی مشهد، به سفارش دفتر امور بین‌الملل دانشگاه فردوسی، 1386

طراح نشانه‌ی «کنگره بین‌المللی شهید هاشمی نژاد»، به فارس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مشهد، 1386

طراح نشانه‌ی «پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی»، به سفارش دانشگاه فردوسی مشهد، 1386

طراح پوستر اولین نمایشگاه دانشجویان گروه صنایع‌دستی موسسه آموزش عالی فردوس مشهد، 1394

طراح پوستر نمایشگاه گروه طراحی( اساتید مشهد)، آبان 1393

نماینده دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه فردوسی در کارآفرینی، مشهد، 1386

عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر در گرایش گرافیک

پیشنهاددهنده و برگزارکننده نمایشگاه گروهی طراحی «بسم ا...» با حمایت کارآفرینی دانشکده هنر دانشگاه فردوسی مشهد. 1387

 


 

سوابق نمایشگاهی:

نمایشگاه انفرادی طراحی نشانه، نگارستان شاهد، تهران، 27 فروردین 1391

نمایشگاه گروهی طراحی(50 اثر از 50 هنرمند)، نگارخانه آسمان، مشهد، مهرماه 1389

اثر برگزیده اولین نمایشگاه دانشجویی دانشکده هنر دانشگاه فردوسی، مشهد، 1388

نمایشگاه گروهی طراحی «بسم ا...» در نگارخانه دانشکده هنر دانشگاه فردوسی مشهد، 1387

رتبه دوم کاریکاتور در «جشنواره دو خط آبی باطل»، (دانشجویان سراسر کشور)، مشهد، شهریور 1385

اثر برگزیده سومین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی (ضرب‌المثل‌های فارسی)، تهران، 1385

اثر برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی نیشابور در بخش کاریکاتور، 1385

اثر برگزیده دومین سالانه‌ی حروف‌نگاری پوستر اسماءالحسنی، تهران: خانه هنرمندان ایران، آبان 1385

اثر برگزیده طراحی پوستر «بزرگداشت مرتضی ممیز»، مشهد، فرهنگسرای بهشت، خرداد 1385

اثر برگزیده اولین نمایشگاه سالانه پوستر عاشورا، تهران: خانه هنرمندان ایران، بهمن 1384

 

 

 

 

آمار بازدید

5.png4.png4.png8.png4.png
امروز79
دیروز536
این هفته3059
این ماه9523
کل54484

 • آی پی: 54.92.158.65
پنج شنبه, 30 شهریور 1396 07:39