سرفصل دروس کامپیوتر کاردانی و کارشناسی
مجموعه: سرفصل دروس
فايل‌ها:
pdf.pngکارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
(0 امتيازات)
Information
ايجاد شده 1396-02-11
اصلاح شده در 1396-02-13
نسخه:
اندازه 1.54 MB
سيستم
دانلودها 15
pdf.pngکاردانی کامپیوتر
(0 امتيازات)
Information
ايجاد شده 1396-02-11
اصلاح شده در 1396-02-13
نسخه:
اندازه 2.28 MB
سيستم
دانلودها 12
pdf.pngکارشناسی کامپیوتر
(0 امتيازات)
Information
ايجاد شده 1396-02-11
اصلاح شده در 1396-02-13
نسخه:
اندازه 874.12 KB
سيستم
دانلودها 11
pdf.pngکاردانی کامپیوتر
(0 امتيازات)
Information
ايجاد شده 1396-02-11
اصلاح شده در 1396-02-13
نسخه:
اندازه 2.31 MB
سيستم
دانلودها 14