Logo

دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی

ساجد

سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه

یکی از راه‌های بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه ساماندهی نیازهای و اولویت‌های پژوهشی صنایع و شرکت‌ها و همچنین آگاه کردن جامعه دانشگاهی از این نیازها می‌باشد. در همین راستا بخشی با عنوان نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه( ساجد) راه‌اندازی شده است. 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد