Logo

دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی

روند ارسال تاییدیه تحصیلی به مؤسسات خارجی

دانشجویان گرامی متقاضی ارسال مدارک به سایر مؤسسات آموزشی خارجی
برای ارسال مدارک خود به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بین المللی به شرح زیر عمل نمایید:
۱. تأییدیه مدارک خود را از اداره آموزش مؤسسه آموزش عال فردوس دریافت نمایید .
۲. از کلیه مدارک خود شامل اصل مدارک و ترجمه رسمی کلیه مدارک خود  فایل پی دی اف با کیفیت بالا تهیه نمایید.( برای هر مقطع تحصیلی یک فایل جداگانه تهیه نمایید) و عنوان هر فایل را نام و نام خانوادگی و مقطع تحصیلی قراردهید.
۳. درخواست خود به همراه آدرس ایمیل دانشگاه مقصد و عنوان شخص دریافت کننده ایمیل و مدارک به ایمیل info@ferdowsmashhad.ac.ir ارسال فرمایید و از دریافت آن توسط کارشناس دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی مطمئن شوید. همچنین شماره تماس خود را برای اطلاع نتیجه قید فرمایید. 
مدارک شما در صورت عدم اشکال و نقص برای مؤسسه مقصد ارسال خواهد شد.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد