Logo

دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی

روند صدور توصیه نامه دانشجویی

قابل توجه دانشجویان و اعضای هیات علمی گرامی
 خواهشمند است در راستای تسهیل صدور توصیه نامه‌های دانشجویی موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
- ابتدا دانشجو درخواست صدور توصیه نامه مربوطه را به استاد خود ارسال مینماید.
-استاد مربوطه  متن مورد تایید خود را در سربرگ A۴ انگلیسی تعبیه شده در اتوماسیون اداری تنظیم و از طریق سیستم اتوماسیون برای کارشناس مربوطه (خانم صابر) ارسال نماید.
- پس از ثبت الکترونیک و مهر دیجیتال نامه جهت امضای عضو هیات علمی از طریق کارتابل ارسال خواهد شد.
- اصل نسخه کاغذی نامه در این دفتر برای تحویل به دانشجو آماده خواهد بود.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد