Logo

دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی

شرح وظایف

مدیریت امور بین‌الملل دانشگاه وظیفه برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، رصد تحولات و اقدامات بین‌المللی و هم راستا نمودن اقدامات درون دانشگاه در بخش‌های مختلف از امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه تا گسترش همکاری‌های علمی - بین‌المللی و ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه و شناسایی برند بین‌الملل موسسه آموزش عالی فردوس را عهده‌دار می‌باشد.
در حوزه سیاستگذاری شورای راهبردی امور بین‌الملل موسسه آموزش عالی فردوس ، وظیفه تعیین سیاست‌های کلی دانشگاه در امور بین‌الملل را داشته و در مقیاس اجرایی معاونین بین‌الملل دانشکده‌ها و مراکز پیگیری و برنامه‌ریزی اجرایی برای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی ارکان دانشگاه را عهده‌دار هستند. همچنین برای متمرکز سازی و شناخت ظرفیت‌ها و ارتقای فعالیت‌های علمی و بین‌المللی با دانشگاه‌های کشورهای مختلف کار گروه‌های تخصصی همکارهای علمی و بین‌المللی برای تعامل با دانشگاه‌های کشورها (نواحی مختلف) در نظر گرفته شده است.

 

اهم عناوین شرح وظایف مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی به قرار زیر است:

 1. برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری ارتباطات علمی و تفاهم نامه‌های مؤسسه فردوس با مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور و پایش وضعیت همکاری‌های ملی و بین‌المللی مؤسسه.
 2. بررسی مجوزها و آیین نامه‌ها و پیگیری مکاتبات انجام شده در خصوص گرفتن مجوز جذب دانشجویان خارجی و فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی برای مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری گروه‌های آموزشی.
 3. شناسایی توانمندی‌های مؤسسه جهت برگزاری دوره‌های تخصصی به منظور افزایش سطح علمی و افزایش درآمدهای غیر شهریه ای.
 4. تشکیل، پیگیری و نظارت بر انجمن‌ها و کمیته‌های علمی- فنی مؤسسه جهت تسهیل و ارتقاء موافقتنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری با سایر دانشگاهها، موسسات، سازمانها و یا شرکتها.
 5. ایجاد هماهنگی‌ بین‌ گروه‌های آموزشی مؤسسه در ارتباط‌ با فعالیت‌های‌ برون‌ مرزی‌.
 6. شناسایی مشکلات و مسائل صنعت و اجتماع در جهت انجام پروژه‌های مسئله محور.
 7. همکاری در پایش تحولات علمی و فناوری در محیط بین المللی و اطلاع رسانی، شناسایی مزیت‌ها و تعیین اولویت‌ها.
 8. پایش رویکرد، روش‌ها و الگوهای جدید در تنظیم تعاملات علمی در سطح ملی و بین‌المللی.
 9. ایجاد ارتباط با انجمن‌های علمی ملی و بین المللی و جلب حمایت و پشتیبانی.
 10. برنامه ریزی جهت همکاری با رایزنی‌های علمی در خارج از کشور و نهادهای علمی متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور به منظور استفاده از این نهادها و جلب همکاری آنها در انجام طرح‌ها و پروژه‌های علمی.
 11. ارتباط نظام‌مند با نهادهای علمی محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج.
 12. پایش سازمان‌های تخصصی علمی بین‌المللی و فعالیت‌های آنان و معرفی آن به مؤسسه به منظور ایجاد و ارتباط و گسترش همکاری‌ها.
 13. انجام امور مربوط به عقد یادداشت تفاهم‌ها، بیانیه‌ها، موافقتنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری با دانشگاهها، موسسات، شرکت‌ها و سازمانهای داخل و خارج و پیگیری‌ تا تحقق‌ موارد توافق‌‌شده‌.
 14. هماهنگی امور مربوط به بازدیدهای طرف قرارداد از مؤسسه و امور مربوط به بازدیدهای اعضاء مؤسسه از موسسات یا دانشگاههای طرف قرارداد.
 15. تهیه و تنظیم برنامه بازدید میهمانان خارجی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی،‌ جهت ملاقات، مذاکره و تعیین زمینه همکاری‌های علمی فیمابین.
 16. ترجمه نامه‌ها، متون،‌ نشریات و مدارک علمی مورد نیاز و امور مربوط به همکاری‌های بین‌المللی.
 17. بررسی و اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات مرتبط با تحولات آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری در سایر کشورها.
 18. مشارکت در امر مطالعه و بررسی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی جدید در سطح بین‌المللی و انعکاس نتایج به معاون آموزشی مؤسسه جهت ارتقاء و همسان سازی.
 19. پیگیری و انجام امور عضویت مؤسسه در  انجمن‌های علمی بین‌المللی.
 20. تشویق و حمایت از انعقاد یادداشت تفاهم‌های خاص هنر و معماری توسط مؤسسه و مراکز علمی با سایر کشورها.
 21. شناسایی و معرفی گرنتهای (پژوهانه) بین المللی.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد