اخبار

فرهنگی و دانشجویی

چهارشنبه 24 آبان 1396

برگزاری سخنرانی علمی با "موضوع عظمت ملک و ملکوت

برگزاری سخنرانی علمی با "موضوع عظمت ملک و ملکوت" برگزار ...

فرهنگی و دانشجویی

دوشنبه 22 آبان 1396

مراسم تعزیه خوانی اربعین حسینی در مؤسسه آموزش عالی فردوس

مراسم تعزیه خوانی اربعین حسینی در مؤسسه آموزش عالی فردوس در پارکینگ موسسه برگزار ...

فرهنگی و دانشجویی

دوشنبه 22 آبان 1396

داوری بخش اِلِمان چهارمین سوگواره بین المللی نگاه عاشورایی همراه با حضور ریاست محترم موسسه آموزش عالی فردوس

داوری بخش اِلِمان چهارمین سوگواره بین المللی نگاه عاشورایی همراه با حضور ریاست محترم موسسه آموزش عالی فردوس برگزار ...

فرهنگی و دانشجویی

دوشنبه 22 آبان 1396

برپایی ایستگاه نمایشگاه کتاب، ختم قرآن و مسابقه طراحی موضوعی نقش نور

برپایی ایستگاه نمایشگاه کتاب، ختم قرآن و مسابقه طراحی موضوعی نقش نور در موسسه برگزار ...

فرهنگی و دانشجویی

شنبه 13 آبان 1396

حضور آقای ابوالحسن داودی کارگردان فیلم رخ دیوانه به همراه تهیه کننده فیلم خانم بیتا منصوری

حضور آقای ابوالحسن داودی کارگردان فیلم رخ دیوانه به همراه تهیه کننده فیلم خانم بیتا منصوری و بازدید از موسسه آموزش عالی فردوس ، اکران فیلم و نشست صمیمانه با ...

فرهنگی و دانشجویی

پنجشنبه 27 مهر 1396

جلسه بررسی و برنامه ریزی در خصوص برگزاری مسابقات و المپیادهای ورزشی کمیته تربیت بدنی منطقه 9 کشور

جلسه بررسی و برنامه ریزی در خصوص برگزاری مسابقات و المپیادهای ورزشی کمیته تربیت بدنی منطقه 9 کشور در موسسه آموزش عالی فردوس برگزار ...

فرهنگی و دانشجویی

پنجشنبه 27 مهر 1396

جلسه دفتر نظارت بر خوابگاههای غیردولتی مشهد با حضور مدیران خوابگاههای غیردولتی مشهد

جلسه دفتر نظارت بر خوابگاههای غیردولتی مشهد با حضور مدیران خوابگاههای غیردولتی مشهد در موسسه آموزش عای فردوس برگزار ...

فرهنگی و دانشجویی

پنجشنبه 27 مهر 1396

فراخوان چهارمین دوره سوگواره بین المللی نگاه عاشورایی

اطلاعات بیشتر در سایت زیر می باشد ...